similar to: Przed IV ��wiatowym Festiwalem M��odzie��y i Student��w