Przed III Światowym Zlotem Młodzieży

Przed III Światowym Zlotem Młodzieży
Loading the player ...
Full title: Przed III Światowym Zlotem Młodzieży. Zobowiązanie młodzieży hutniczej biorącej udział w kongresie w Berlinie. Wykonanie zobowiązań przez brygady młodzieżowe w porcie szczecińskim
Release Date: 1951-06-20
Duration: 01:47
Subject Categories: organizacje młodzieżowe
overview
About the film

Zetempowcy Huty Bobrek rzucają wezwanie do całej młodzieży polskiej. Hutnicy podczas pracy w hucie. Robotnicy portowi Szczecina podczas pracy. Załadunek towarów na statek.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Zbigniew Raplewski, Sergiusz Sprudin
Subject Number: 3-4
Person: Marian Siemiec (hutnik), Leon Gac (dźwigowy)
Event: pracownicy Huty Bobrek rzucają wezwanie do młodzieży pracującej w Polsce
Time: 1951
Place: Szczecin, Bytom
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:07Napis: „Przed III Światowym Zlotem Młodzieży”, w tle uroczyste zebranie pracowników Huty Bobrek.
00:00:06:17Przemówienie członka ZMP do załogi huty.
00:00:17:04Słuchający hutnicy.
00:00:21:14Marian Siemiec podejmuje zobowiązanie.
00:00:30:04Transparent z napisem: „Zmiany pieca młodzieżowego uczczą III Światowy Zlot Młodzieży w Berlinie skróceniem czasu wytopu o 15 minut”.
00:00:34:09Hutnicy podczas pracy.
00:00:49:04Spust surówki.
00:00:56:15Rozmawiający hutnicy.
00:01:06:18Statek stojący w porcie szczecińskim.
00:01:08:14Pracownicy portowi podczas pracy.
00:01:16:02Dźwigowy Wojtasik podczas załadunku towarów na statek.
00:01:19:08Dźwigowy Leon Gac kieruje dźwigiem podczas załadunku statku.
00:01:23:16Transport towarów na statek.
hide tab
reader text

Zetempowcy Huty Bobrek rzucili wezwanie do całej młodzieży polskiej: „Czynem uczcimy zbliżający się Światowy Zlot Młodzieży w Berlinie. Naszymi sukcesami w pracy i w nauce najlepiej przysłużymy się młodym bojownikom pokoju”. Marian Siemiec, pierwszy wytapiacz, podejmuje bojowe zobowiązanie: 144 tony stali ponad plan w ciągu miesiąca damy z naszą brygadą. Zetempowska brygada hutnicza samorzutnie podwyższyła i to zobowiązanie. O 15 minut szybciej pójdzie każdy wytop. Zetempowcy hutnicy odnoszą pierwsze zwycięstwa, ich wezwanie rozlegnie się w całej Polsce. Już następnego dnia odpowiedzieli na nie młodzi robotnicy portowi Szczecina. Dzięki takim jak dźwigowy Wojtasik, dzięki takim jak dźwigowy Leon Gac szybciej popłyną w powietrze ładunki, sprawniej załaduje się towary. Zetempowcy szczecińskiego portu zobowiązali się w ciągu bieżącego roku skrócić czas przeładunków o jedną czwartą. Światowy Zlot Młodych Bojowników Pokoju w Berlinie uczci polska młodzież pracą.

hide tab