III Światowy Kongres Studentów

III Światowy Kongres Studentów
Loading the player ...
Full title: III Światowy Kongres Studentów
Release Date: 1953-09-02
Duration: 02:06
overview
About the film

Plakat z napisem "III Światowy Kongres Studentów". Delegacje studentów z różnych krajów. Przemówienie Bernarda Bereanu. Studenci podczas obrad. Studenci biją brawo.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Franciszek Fuchs, Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 1-3
Person: Józef Cyrankiewicz (premier), Bernard Bereanu (przewodniczący Międzynarodowego Związku Studentów)
Event: III Światowy Kongres Studentów
Time: 1953
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:20Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 38/53".
00:00:17:20Napis: "III Światowy Kongres Studentów". W tle znak III Światowego Kongresu Studentów.
00:00:26:19Plakat z napisem: "III Światowy Kongres Studentów".
00:00:33:00Powitania i rozmowy studentów przybywających na kongres.
00:01:03:08Delegacje studentów z różnych krajów zasiadają przy stołach.
00:01:20:17Uczestnicy witają brawami Józefa Cyrankiewicza i innych gości.
00:01:28:11Przemawia Bernard Bereanu.
00:01:33:13Studenci słuchają przemówienia.
00:01:52:11Studenci biją brawo.
hide tab
reader text

Stolica Ludowej Polski serdecznie wita studentów przybyłych z 99 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki. III Światowy Kongres radzić będzie nad poprawą warunków życia i nauki studentów w krajach kapitalistycznych i kolonialnych, nad rozszerzeniem wymiany kulturalnej i sportowej, nad sposobami dalszej, skutecznej walki o pokój i przyjaźń między narodami. W wielkiej sali Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach zebrało się blisko 1000 delegatów reprezentujących studentów różnych ras, różnych wierzeń religijnych i różnych przekonań politycznych. Uczestnicy obrad witają wiceprezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza i towarzyszących mu przedstawicieli polskiej nauki i kultury. Głos zabiera przewodniczący Międzynarodowego Związku Studentów Bernardo Bereanu. Zmobilizujemy wszystkie swe siły, by dopomóc w zażegnaniu istniejących konfliktów. Postępowi studenci kroczą w pierwszych szeregach bojowników o pokój i przyjaźń między narodami. Pokój i przyjaźń są osiągalne.

hide tab