W mieście młodzieży

W mieście młodzieży
Loading the player ...
Full title: Młodzież Nowej Huty
Release Date: 1952-07-02
Duration: 01:20
overview
About the film

Młodzież podczas prac budowlanych na terenie Nowej Huty. Rozbijanie obozu, przyuczanie do zawodu murarza, spożywanie posiłku, robotnicy na placu budowy.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 3
Person: Marian Trembecki (syn chłopski), Jagociak (przodownik pracy)
Time: 1952
Place: Nowa Huta
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: „W mieście młodzieży”. Wjazd na teren budowy Nowej Huty.
00:00:04:03Obóz młodzieży. Chłopcy rozbijają namioty.
00:00:06:20Zgromadzeni przy ławie grają w szachy.
00:00:09:00Grupa chłopców rozmawia z grającymi.
00:00:12:02Gracze słuchają.
00:00:14:08Chłopcy tłumaczą coś zgromadzonym.
00:00:22:05Chłopak bez zęba, Marian Trębecki.
00:00:24:13Pracujący murarze.
00:00:32:18Majster Jagociak przyucza dwóch młodych do pracy. Chłopcy układają cegły. Trębecki.
00:00:43:08Kolejka do baru mlecznego zorganizowanego w przyczepie z plandeką.
00:00:45:18Kobieta wydaje pracownikom napoje.
00:00:49:17Jedzący robotnicy.
00:00:56:08Konstrukcje na placu budowy.
00:01:02:03Rozmawiający inżynierowie.
00:01:04:17Mężczyzna odczytuje coś z książeczki z napisem „ZMP”.
00:01:06:14Metalowa konstrukcja budowlana.
00:01:09:12Robotnicy przycinają deski na budowie.
00:01:12:00Murarze układają cegły.
00:01:15:00Mężczyzna w czapce z siatki. Robotnik w kaszkiecie.
hide tab
reader text

70 procent załogi budowy Nowej Huty stanowi młodzież. Wśród nich przodujące miejsce zajmuje 37. Brygada Służby Polsce, która w czynie przedzlotowym podjęła piękne zobowiązania z zakresu szkolenia zawodowego. Marian Trembecki, jak i setki innych synów chłopskich, pozostanie po swym turnusie na największej budowie w Polsce. Dzisiaj już zdobywa kwalifikacje murarza pod czujnym okiem przodownika Jagociaka, który podjął się wyszkolenia młodych fachowców. Ruchome bary mleczne zobowiązały się obsługiwać najbardziej wysunięte odcinki budowy. Na budowie nowego obiektu przemysłowego, który wchodzi w skład potężnego kombinatu, brygady zetempowskie swoimi zobowiązaniami przyśpieszają poważnie tempo pracy.

hide tab