Uroczysta akademia w Warszawie

Uroczysta akademia w Warszawie
Loading the player ...
Full title: Uroczysta akademia w Warszawie. Akademia w Teatrze Polskim
Release Date: 1951-07-26
Duration: 09:02
Subject Categories: polityka zagraniczna
overview
About the film

Uroczysta akademia w przeddzień święta wyzwolenia. Przemawia Bolesław Bierut. Przemawia Wiaczesław Mołotow. Przemawia marszałek Żukow.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 3-04
Person: Józef Cyrankiewicz (premier), Gieorgij Żukow (radziecki dowódca wojskowy), Bolesław Bierut (prezydent), Wiaczesław Mołotow (członek biura politycznego KC KPZR)
Object: Teatr Polski w Warszawie
Event: uroczysta akademia w Warszawie
Time: 1951
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:19Napis: „Uroczysta akademia w Warszawie”, w tle przedstawiciele władz na uroczystej akademii.
00:00:07:01Bolesław Bierut, Wiaczesław Mołotow, Józef Cyrankiewicz i Konstanty Rokossowski stojący podczas uroczystej akademii w Teatrze Polskim.
00:00:27:20Przemawia prezydent Bierut: „Prosimy przekazać głęboką wdzięczność za wyzwolenie Polski i cześć, którą żywimy wobec prochów bohaterów radzieckich padłych w walce z hitleryzmem....”.
00:01:56:13Zebrani sali biją brawo.
00:03:03:16Przemawia Wiaczesław Mołotow (w języku rosyjskim).
00:05:02:05Owacje na stojąco.
00:05:33:16Przemawia Gieorgij Żukow (w języku rosyjskim).
00:08:37:14Po przemówieniu owacje na stojąco.
hide tab
reader text

W przeddzień święta wyzwolenia odbyła się w Teatrze Polskim uroczysta akademia, której przewodniczył premier rządu Józef Cyrankiewicz. Prezydent Bierut mówił o wspaniałych osiągnięciach Polski podczas siedmiu lat rządów ludowych, podziękował w imieniu całego narodu tym, którzy nie tylko przynieśli nam wolność, lecz pomogli w budowaniu nowego życia. W prezydium, obok przedstawicieli władz państwowych i delegacji radzieckiej, zasiedli goście zaprzyjaźnionych z nami krajów postępu i pokoju. „W imieniu rządu radzieckiego, Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, w imieniu narodu radzieckiego, radzieckich sił zbrojnych i osobiście towarzysza Stalina delegacja radziecka wita bratersko i pozdrawia serdecznie was i cały naród polski z okazji święta siódmej rocznicy odrodzenia Polski. U progu ósmego roku nowej historii narodu polskiego delegacja radziecka gorąco życzy dalszych sukcesów Polsce ludowo-demokratycznej budującej społeczeństwo socjalistyczne, broniącej sprawy pokoju. Niech żyje nierozerwalna przyjaźń i bratni sojusz między Związkiem Radziecki a Polską ludowo-demokratyczną”. Marszałek Żukow przynosi narodowi polskiemu i żołnierzom Wojska Polskiego gorące pozdrowienia od żołnierzy bohaterskiej Armii Radzieckiej. Niewzruszona jest przyjaźń miedzy narodem radzieckim i polskim, nierozerwalny nasz sojusz, silne ogniwo światowego frontu pokoju.

hide tab