O zjednoczenie i pokój

O zjednoczenie i pokój
Loading the player ...
Full title: O zjednoczenie i pokój w Niemczech Zachodnich
Release Date: 1951-10-03
Duration: 01:12
overview
About the film

Posiedzenie Nadzwyczajnej Izby NRD. Przemawia Otto Grotewohl.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Editor: Jan Rojewski
Subject Number: 10
Person: Otto Grotewohl (premier NRD)
Event: posiedzenie Nadzwyczajnej Izby NRD
Time: 1951
Place: Berlin
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), DEFA Augenzeuge
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:05Plansza: „ZE ŚWIATA”.
00:00:07:03Napis: „”O zjednoczenie i pokój N.R.D.”, w tle posiedzenie Nadzwyczajnej Izby Ludowej NRD.
00:00:19:17Przemawia Otto Grotewohl.
00:01:04:06Zebrani wsali biją brawo.
hide tab
reader text

W Berlinie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Izby Ludowej NRD. „Waszyngtońskie uchwały ministrów mocarstw zachodnich zmierzają do wskrzeszenia armii hitlerowskiej i przekształcenia Trizonii w bazę agresji” – oświadczył premier Grotewohl. Rząd NRD proponuje zwołanie ogólnoniemieckiej narady dla omówienia sprawy powszechnych, wolnych wyborów do zgromadzenia narodowego. Celem zgromadzenia będzie stworzenie zjednoczonych, wolnych, demokratycznych Niemiec. „Zwracam się w tej sprawie do władz Niemiec Zachodnich i do wszystkich, którzy pragną, by naród nasz kroczył drogą jedności i pokoju”.

hide tab