Akademia. W XXXV rocznicę Wielkiego Października

Akademia. W XXXV rocznicę Wielkiego Października
Loading the player ...
Full title: Akademia. W XXXV rocznicę Wielkiego Października
Release Date: 1952-11-12
Duration: 02:42
overview
About the film

Hala sportowa wypełniona ludźmi. Przy stole prezydialnym stoją min. Cyrankiewicz, Bierut i Rokossowski. Przemawia Cyrankiewicz, za nim Zawadzki i radziecki generał. Ludzie w sali wstają i biją brawo.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 1
Person: Aleksander Zawadzki (sekretarz KC PZPR, wicepremier), Józef Cyrankiewicz (premier Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej), Konstanty Rokossowski (marszałek Polski i Związku Radzieckiego)
Object: hala sportowa
Event: akademia rocznicowa
Time: 1952
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:16Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 47/52”.
00:00:16:10Napis: „W XXXV Rocznicę Wielkiego Października”. Tłum zebrany w hali. Oklaski.
00:00:23:03Stół prezydialny.
00:00:33:00Bierut, Cyrankiewicz, Rokossowski klaszczą.
00:00:37:13Zebrani klaszczą.
00:00:42:02Cyrankiewicz przemawia.
00:00:45:19Widok hali.
00:00:49:01Stół prezydialny.
00:00:54:00Przemawia Zawadzki.
00:01:11:22Ujęcie z mównicy na wypełnioną po brzegi halę.
00:01:19:16Zebrani w hali.
00:01:28:17Przemawia Zawadzki.
00:01:47:04Ludzie wstają, biją brawo.
00:01:59:02Przemawia Zawadzki.
00:02:01:23Zebrani biją brawo.
00:02:07:19Przemawia generał radziecki Zaikin.
00:02:24:07Ludzie wstają, biją brawo.
00:02:36:14Przedstawiciele rządu przy stole prezydialnym biją brawo.
hide tab
reader text

W przeddzień 35. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Hali Sportowej w Warszawie odbyła się uroczysta akademia. W prezydium zasiedli członkowie Biura Politycznego KC PZPR, Rady Państwa i rządu oraz przedstawiciele społeczeństwa polskiego. Akademię otworzył premier Józef Cyrankiewicz. Referat o rocznicy Wielkiego Października wygłosił sekretarz KC PZPR wicepremier Aleksander Zawadzki. Serdecznie przyjęli zebrani przemówienie chargé d'affaires ambasady radzieckiej Zaikina. W rocznicę rewolucji cały naród polski przesyła pozdrowienia narodom radzieckim, bohaterskiej partii komunistycznej Związku Radzieckiego i jej wodzowi Józefowi Stalinowi.

hide tab