1 Maja 1952

1 Maja 1952
Loading the player ...
Full title: 1 Maja 1952
Release Date: 1952-05-06
Duration: 02:20
Subject Categories: polityka wewnętrzna
overview
About the film

Ulice Warszawy przyozdobione na okoliczność święta 1 Maja. Akademia pierwszomajowa i przemówienia przedstawicieli rządu i partii.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 1-7
Person: Zenon Nowak (sekretarz KC PZPR), Józef Cyrankiewicz (premier), Bolesław Bierut (prezydent)
Time: 1952
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 20/52”.
00:00:00:15Plansza tekstowa: „1 MAJA 1952”.
00:00:25:05Widoczna tablica z napisem: „1 MAJA NIECH ŻYJE BOHATERSKA KLASA ROBOTNICZA ‒ SIŁA PRZEWODNIA NARODU POLSKIEGO W WALCE O POKÓJ I ROZKWIT NASZEJ OJCZYZNY”.
00:00:25:16Dekoracja pierwszomajowa.
00:00:32:15Warszawa. Trasa W-Z. Na pierwszym planie powiewające sztandary.
00:00:35:19Na udekorowanym radzieckimi symbolami budynku widoczny napis: „MURANÓW”.
00:00:38:11Zbliżenie na napis. Widoczne portrety Bieruta i Stalina.
00:00:40:00Wejście do budynku. Nad drzwiami: „6 1 MAJ NIECH ŻYJE 1 MAJ DZIEŃ MIĘDZYNARODOWEJ SOLIDARNOŚCI MAS PRACUJĄCYCH”. Portret Bieruta i Stalina.
00:00:45:05Uroczysta akademia. Ludzie zebrani w sali klaszczą.
00:00:56:20Loża honorowa. Bierut i Cyrankiewicz.
00:01:03:01Zbliżenie klaszczących ludzi zebranych w sali.
00:01:07:11Przedstawiciele rządu i partii w loży honorowej.
00:01:09:20Tłumy ludzi w sali klaszczą.
00:01:17:15Loża honorowa. Bierut, Cyrankiewicz.
00:01:20:15Przemawia Zenon Nowak.
00:01:23:17Zebrani w sali słuchają przemówienia.
00:01:28:04Widok sali. Tłumnie zgromadzeni ludzie. (off) Przemówienie Nowaka.
00:01:42:22Zebrani w sali wstają i klaszczą.
00:02:00:20Uczestnicy akademii śpiewają „Międzynarodówkę”.
hide tab
reader text

Sztandarami i transparentami wita stolica święto międzynarodowej solidarności mas pracujących, święto braterstwa wszystkich ludów walczących o pokój i socjalizm. Centralna Akademia pierwszomajowa w Hali Sportowej na placu Mirowskim. Niech żyje prezydent Bolesław Bierut, pierwszy budowniczy Polski Ludowej. Z powagą i skupieniem wysłuchały tysiączne rzesze mieszkańców Warszawy referatu sekretarza KC PZPR Zenona Nowaka.

hide tab
comment

W roku 1952 stalinizacja życia społecznego osiągnęła szczyt. Komuniści czuli się tak pewnie w nowej sytuacji politycznej, że opracowywany wcześniej komentarz do pierwszomajowej kroniki był tym razem wypełniony nic nie znaczącymi banałami. Propagandowa retoryka sprowadziła się do haseł i sloganów, czego przykładem jest nazwanie Bieruta „najlepszym w Polsce uczniem Lenina i Stalina”. Uczestnikami entuzjastycznej masówki w Hali Mirowskiej byli w dużym stopniu przodownicy pracy zwiezieni z całego kraju, dla których udział w odbywającej się w przeddzień 1 Maja centralnej akademii był dużym wyróżnieniem. Podczas uroczystości w stolicy najlepsi członkowie partii otrzymywali dyplomy, odznaczenia, a czasem nagrody pieniężne, zaś wszystkim przyjezdnym władza fundowała wycieczkę po stolicy. Nic dziwnego, że odpowiednio wcześniej poinstruowani, z autentycznym entuzjazmem wyrażali swoje poparcie dla systemu. Mimo tego, że władza nie precyzowała, na czym będą polegały „nowe, wielkie zwycięstwa w budownictwie socjalizmu i walce o pokój”. (MKC)

hide tab