Szkoła otrzymuje dary UNRRA

Szkoła otrzymuje dary UNRRA
Loading the player ...
Full title: Szkoła powszechna w Podstolinie otrzymuje dary UNRRA
Release Date: 1946-07-10
Duration: 01:05
overview
About the film

Tablica na murze: "Publiczna Szkoła Powszechna w Podstolinie". Ciężarówka z darami. Rozpakowywanie darów. Dzieci oglądają puszki. Dziewczynki przymierzają ubrania i buty.

Director of Photography: Sergiusz Sprudin
Subject Number: 5
Object: szkoła w Podstolinie
Event: szkoła w Podstolinie otrzymuje dary UNRRY
Time: 1946-07
Place: Podstolino
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Actualités Françaises, Gaumont British
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:03Tablica z napisem: PUBLICZNA SZKOŁA POWSZECHNA W Podstolinie.
00:00:03:19Podjeżdżający samochód z darami UNRRA.
00:00:07:04Dorośli i dzieci wyładowują paczki.
00:00:14:18Dzieci ustawione w szeregu podają sobie puszki.
00:00:19:00Dzieci podają puszki - ujęcie z dołu.
00:00:23:00Puszki z produktami żywnościowymi.
00:00:26:19Chłopiec usiłuje przeczytać napis na puszce.
00:00:32:00Ubieranie dzieci w odzież amerykańską.
00:00:42:20Panorama po postaci dziewczynki ubranej w sukienkę amerykańską.
00:00:48:13Uśmiechnięta twarz dziewczynki.
00:00:52:15Wkładanie bucików.
00:01:01:18Dwie uśmiechnięte dziewczynki.
hide tab
reader text

Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom przysłał do Polski pierwszy transport darów. Część z nich otrzymała szkoła powszechna w Podstolinie. Zrozumiała jest radość dzieci. Co może być w tej puszce? Trudno się zorientować, bo napisane jest po angielsku. Zosi jest do twarzy w amerykańskiej sukience. Te dzieci tyle przeżyły. Należą im się jaśniejsze chwile.

hide tab
comment

UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) - organizacja utworzona przez Narody Zjednoczone w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakończeniu II wojny światowej. Ok 70% świadczeń na rzecz UNRRA, pochodziło z USA. Największymi odbiorcami były: Chiny, Polska, Włochy, Jugosławia.

hide tab