Naprzód do Zlotu!

Naprzód do Zlotu!
Loading the player ...
Full title: Naprzód do Zlotu!
Release Date: 1952-06-18
Duration: 04:33
overview
About the film

Panorama Warszawy. Chłopcy zbierający złom. Praca w kopalni. Montaż samochodów ciężarowych. Praca w stoczni przy budowie statków. Trening lekkoatletyczny.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Subject Number: 3-8
Person: Filuś (członek ZMP), Mazarczyk (pracownik fabryki samochodów), Stanisław Raca (członek Służby Polsce), Kupiński (instruktor wychowania fizycznego), Kazimierz Grabowski (pracownik kopalni, ładowacz), Krystyna Mazurch (pracownica fabryki samochodów), Kazimierz Graniczka (pracownik fabryki samochodów), Mieczysław Góra (członek Służby Polsce), Marian Szurega (pracownik fabryki samochodów), Henryk Nasiłkowski (budowniczy, przodownik pracy), Antoni Andrych (stoczniowiec), Wacław Rycek (pracownik fabryki samochodów), Bronisław Wilk (pracownik kopalni, ładowacz), Kędziorski (robotnik), Stanisław Kapuśniak (budowniczy, przodownik pracy, kierownik brygady), Kazimierz Krawczuk (pracownik fabryki samochodów), Doniczkowski (członek ZMP), Józef Strzałkowski (brygadier, stoczniowiec), Rymkiewicz (spawacz), Renczowska (pracownica stoczni), Tadeusz Głowicki (budowniczy, przodownik pracy)
Object: Kopalnia Węgla Kamiennego Sosnowiec, Stocznia Gdańska, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie
Time: 1952
Place: Gdańsk, Warszawa, Maniowy, Lublin
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: „Naprzód do Zlotu!”. Panorama z Placu Zbawiciela na Plac M.D.M. Widok z lotu ptaka.
00:00:21:14Nowe budynki i rusztowania wokół nich.
00:00:33:10Na tle budynku transparent: „NIECH ŻYJE ZLOT MŁODYCH BUDOWNICZYCH POLSKI LUDOWEJ”.
00:00:36:03Murarze na przerwie czytają gazetę.
00:00:37:14Stanisław Kapuśniak czyta gazetę.
00:00:39:15Widok na gazetę „SZTANDAR MŁODYCH”. Widoczny nagłówek: „19.692 cegły w ciągu 8 godzin ułożyła trójka Kapuśniaka”.
00:00:49:17Zbliżenie na Henryka Nasiłkowskiego.
00:00:53:16Zbliżenie Tadeusza Głowickiego.
00:00:57:16Chłopcy podbiegają do złomowiska i wyciągają starą ramę łóżka. Składują złom na taczkę.
00:01:16:03Chłopcy wiozą zebrany złom na taczce.
00:01:24:01Kazimierz Grabowski kuje skalną ścianę kilofem.
00:01:34:14Bronisław Wilk kuje skalną ścianę kilofem.
00:01:38:09Zakładanie stropnic.
00:01:43:03Wiercenie otworów strzałowych.
00:01:45:03Zbliżenie wiercącego E. Doniczkowskiego.
00:01:47:08Zbliżenie wiercącego Filusa.
00:02:01:06Fabryka samochodów. Widoczny transparent: „WZMOŻONĄ PRACĄ I REALIZACJĄ ZOBOWIĄZAŃ UCZCIMY ZLOT LIPCOWY”.
00:02:05:23Montaż samochodów. Składanie szoferki.
00:02:13:00Kazimierz Krawczuk podłącza instalację elektryczną.
00:02:15:14Wacław Rycek montuje dach.
00:02:19:15Krystyna Mazurch i Mazarczyk montują tablicę zegarową.
00:02:23:09Marian Szurega ustawia koła.
00:02:26:08Kazimierz Graniczka sprawdza sprzęgło.
00:02:33:08Stocznia. Panorama z wody na statki stojące w porcie.
00:02:38:09Józef Strzałkowski, Renczowska i Antoni Andrych rozmawiają.
00:02:43:12Gazetka ścienna „Głos Młodzieży”.
00:02:45:21Strzałkowski podczas nitowania kadłubów statków w stoczni.
00:02:53:13Gazetka ścienna: „Naprzód na Zlot Młodzi Wyposażeniowcy”.
00:02:56:08Brygada młodzieżowa podczas pracy - Stanisław Raca i Mieczysław Góra.
00:03:00:23Monter daje znak dźwigowemu.
00:03:02:10Dźwigi portowe.
00:03:08:09Ładowanie butli ze sprężonym powietrzem na pokład.
00:03:12:16Spawanie.
00:03:15:11Zbliżenie na Rymkiewicza.
00:03:20:14Sieradzki spawa, podchodzi do niego Kędziorski z gazetą „Błyskawica”.
00:03:29:05Spawacze podczas pracy.
00:03:32:11Stocznia.
00:03:34:02Lubań. Widok na wioskę.
00:03:37:04Młodzież pisze na ścianach hasła propagandowe.
00:03:41:02Widok na budynek z napisem: „MŁODZIEŻY! NA ZLOT MŁODYCH PRZODOWNIKÓW”.
00:03:43:06Dzieci rozwieszają plakaty propagandowe.
00:03:50:15Grupa sportowców rozmawia z instruktorem Kupińskim.
00:03:58:04Dziewczyna podpisuje zobowiązanie.
00:04:05:02Rozgrzewka przed treningiem.
00:04:12:12Trening lekkoatletyczny.
hide tab
reader text

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa na 40 dni przed Zlotem Młodych Budowniczych. Niedługo znikną gęste rusztowania osłaniające fasady nowych domów. Na dzień 22 lipca plac MDM będzie gotów. Wśród osiągnięć przedzlotowych na czoło wybija się rekord murarski zetempowców z brygaday Władysława Kapuśniaka. 19 692 cegły w ciągu 8 godzin. Pozdrawiamy członków przodującej brygady: murarza Stanisława Kapuśniaka i podręcznych Henryka Nasiłkowskiego i Tadeusza Głowickiego. Uczniowie VI klasy szkoły TPD nr 5 w Warszawie przodują w zbiorze złomu. Czyn zlotowy młodzieży szkolnej dostarczy naszym hutom dodatkowego surowca. Na Kopalni im. Stalina w Sosnowcu w czynie zlotowym przoduje brygada młodzieżowa składająca się z absolwentów szkoły przysposobienia górniczego. Kazimierz Grabowski i Bronisław Wilk, najlepsi ładowacze brygady. Zakładanie stropnic odbywa się szybko i sprawnie. Przy wierceniu otworów strzałowych wyróżniają się zetempowcy Filus i Doniczkowski. 125% normy daje brygada młodzieżowa Kopalni „Stalin”. Jesteśmy w FSC im. Bolesława Bieruta w Lublinie. Brygady młodzieżowe pracujące przy taśmie zobowiązały się zmontować pięć wozów ponad plan. Przy montażu kabin szoferskich pracują niemal wyłącznie kobiety. Młodzież FSC zdobywa sobie prawo do udziału w Zlocie. A oto meldunek z przebiegu współzawodnictwa przedzlotowego na Stoczni Gdańskiej. Brygada zetempowska Józefa Strzałkowskiego osiąga przy nitowaniu ponad 200% normy. Wśród młodzieży SP na czoło wysuwają się rozwiertacze Stanisław Raca i Mieczysław Góra. Przebiegiem współzawodnictwa stoczniowców interesuje się cały kraj. Wieś także bierze czynny udział w przygotowaniach do Zlotu. W Maniowych pod Nowym Targiem aktywistami akcji przedzlotowej są członkowie miejscowego zespołu sportowego „Lubań”. Sportowcami opiekuje się instruktor wychowania fizycznego Kupiński. Członkowie LZS-u „Lubań” zadeklarowali zdobycie dalszych 40 odznak SPO. W tysiącach wsi polskich młodzież szykuje się do udziału w igrzyskach sportowych, jakie odbędą się w ramach Zlotu Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej.

hide tab