Jesteśmy po stronie patriotów niemieckich

Jesteśmy po stronie patriotów niemieckich
Loading the player ...
Full title: Jesteśmy po stronie patriotów niemieckich
Release Date: 1952-06-18
Duration: 01:33
Subject Categories: wojsko, polityka zagraniczna
overview
About the film

Konferencja w Hali Mirowskiej. Przemówienia i brawa.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Witold Jabłoński, Wiktor Janik
Subject Number: 1-2
Person: Adam Rapacki (ekonomista, funkcjonaruisz państwowy PRL), Ella Schmidt (przewodnicząca Związku Kobiet Niemieckich)
Object: Hala Mirowska
Event: Ogólnopolska konferencja w sprawie remilitaryzacji Niemiec Zachodnich
Time: 1952
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 26/52”.
00:00:19:07„Jesteśmy po stronie patriotów niemieckich”. Tłum zebrany na wiecu w Hali Mirowskiej.
00:00:30:10Prezydium. Widoczne portrety Stalina i Bieruta.
00:00:34:07Prezydium. Przy mównicy Adam Rapacki.
00:00:41:17Słuchający ludzie w sali.
00:00:47:18Przemawia Ella Schmidt.
00:00:59:06Zbliżenia słuchających ludzi.
00:01:02:17Trepsz odczytuje rezolucję.
00:01:07:09Oklaski. Zebrani skandują: „Pokój! Pokój!”.
hide tab
reader text

Ogólnopolska konferencja w sprawie remilitaryzacji Niemiec Zachodnich zakończyła się wielkim wiecem ludności Warszawy. Minister Rapacki, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju powiedział: „Istnienie zjednoczonych, demokratycznych Niemiec obok istnienia miłującego pokój Związku Radzieckiego wyklucza możliwość nowej wojny w Europie”. Serdecznie przywitali zebrani przewodniczącą Związku Kobiet Niemieckich, Ellę Schmidt, która przyniosła mieszkańcom Warszawy pozdrowienia niemieckich bojowników o pokój i zjednoczenie. Na zbrodniczy Pakt Ogólny naród polski odpowie wzmożoną walką o realizację planu sześcioletniego i jeszcze mocniejszym zacieśnieniem braterskiej współpracy ze Związkiem Radzieckim i Niemiecką Republiką Demokratyczną.

hide tab