W 5. rocznicę śmierci Karola Świerczewskiego

W 5. rocznicę śmierci Karola Świerczewskiego
Loading the player ...
Full title: Składanie wieńców na grobie gen. Świerczewskiego
Release Date: 1952-04-02
Duration: 01:21
Subject Categories: osobowość, wojsko, historia
Tags: rocznica
overview
About the film

Mauzoleum Świerczewskiego. Składanie wieńców. Żołnierze, przedstawiciele rządu. Wieńce.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Zdzisław Śluzar
Subject Number: 1
Object: cmentarz na Powązkach
Event: obchody rocznicowe śmierci gen. Świerczewskiego
Time: 1952
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:14Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 15/52”.
00:00:18:09Napis: „W 5 rocznicę śmierci Karola Świerczewskiego”, w tle Mauzoleum Świerczewskiego, wieńce, żołnierze na warcie.
00:00:24:07Przedstawiciele rządu, z Józefem Cyrankiewiczem na czele.
00:00:32:08Przemawia gen. Popławski.
00:00:35:13Żołnierze.
00:00:38:01Zebrani ludzie trzymają sztandary.
00:00:40:12Składanie wieńców.
00:00:50:20Cyrankiewicz składa wieniec.
00:00:56:13Mieszkańcy składają wieńce.
00:00:59:13Zbliżenie na wstęgę z napisem.
00:01:08:03Szpaler żołnierzy stojących na baczność.
00:01:10:21Sztandary.
00:01:13:05Warta honorowa przy mauzoleum Świerczewskiego.
hide tab
reader text

W 5. rocznicę śmierci Karola Świerczewskiego odbyła się uroczystość żałobna przy mauzoleum generała bohatera. Do zgromadzonych przemówił wiceminister obrony narodowej gen. Popławski. W ciszy i skupieniu zbliżają się delegacje z wieńcami. W imieniu rządu Rzeczpospolitej kwiaty składają premier Cyrankiewicz i minister Berman. Cześć i chwała pamięci wielkiego patrioty, płomiennego rewolucjonisty, budowniczego Ludowego Wojska Polskiego, bohatera, który padł w walce z faszyzmem.

hide tab