Aresztowanie przestępców

Aresztowanie przestępców
Loading the player ...
Full title: Aresztowanie przestępców wojennych
Release Date: 1945-12-22
Duration: 01:01
Subject Categories: wojsko, historia
overview
About the film

Aresztowanie Göringa, Dönitza i Jodla.

Subject Number: 10
Person: Hermann Wilhelm Göring (dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe)), Karl Dönitz (naczelny dowódca Kriegsmarine, ostatni naczelny dowódca Wehrmachtu i prezydent Rzeszy), Alfred Jodl (szef sztabu dowodzenia Wehrmachtu)
Object: obóz
Event: aresztowanie przestępców wojennych
Time: 1945
Place: Norymbergia
Foreign Exchange: Welt im Film, Nowosti Dnia (Now. D.), Unio News
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:01Aresztowanie Göringa.
00:00:29:15Aresztowanie Dönitza.
00:00:52:00Aresztowanie Jodla.
hide tab
reader text

Nasz operator nadesłał pierwsze zdjęcia z Norymbergi. W najbliższej kronice filmowej zobaczymy reportaż z procesu przestępców wojennych. Oto główny oskarżony Herman Göring. Chwila aresztowania wielkiego łowczego. Ten o którym Hitler powiedział: "jeśli ja umrę zostanie po mnie Hitlerem Herman Göring". Miejmy nadzieję, że wielki łowczy Rzeszy znajdzie się wkrótce w krainie wiecznych łowów. A oto Dönitz, Grossadmiral, także następca Hitlera. Z jego ust usłyszeliśmy radosną wieść o śmierci Führera. W ponurej działalności pirata Dönitza jest to jedyna okoliczność łagodząca. W ręce aliantów wpadł również generał Jodl.

hide tab
comment

Materiał dotyczący procesu norymberskiego należał do prestiżowych zagranicznych reportaży kroniki, której operatorzy w tym czasie nie wyjeżdżali jeszcze zbyt często poza Polskę. Trybunał osądzający najważniejszych hitlerowskich zbrodniarzy, esesmanów, lekarzy i niemieckich funkcjonariuszy państwowych, był wydarzeniem międzynarodowym najwyższej wagi. Na śmierć skazano kilkudziesięciu oskarżonych w wyniku trwających do 1949 roku procesów. Ich przebieg kronika relacjonowała kilkakrotnie.
Zdjęcia Władysława Forberta zostały później wykorzystane w znakomitym dokumencie „Ostatni parteitag w Norymberdze” (reż. Antoni Bohdziewicz).
Pokazany w tej samej kronice materiał z nadzorowanego przez aliantów obozu jenieckiego w Kassel miał wzbudzać irytację dobrymi warunkami bytowymi niemieckich zbrodniarzy.
W tym samym czasie w Świetochłowicach na Śląsku działa przejęty przez Armię Czerwoną obóz dla cywilnej ludności górnośląskiej. Wśród kilku tysięcy więźniów znajdują się autochtoni, przetrzymywani w niezwykle ciężkich, wręcz katastrofalnych warunkach. Jedna trzecia uwięzionych nie przeżyje. Tego miejsca niestety kamery nie odwiedzą. (MKC)

hide tab