Aresztowanie przestępców

Aresztowanie przestępców
Loading the player ...
Tytuł pełny: Aresztowanie przestępców wojennych
Data wydania: 1945-12-22
Czas trwania: 01:01
Kategorie tematyczne: wojsko, historia
opis filmu
O filmie

Aresztowanie Göringa, Dönitza i Jodla.

Numer tematu: 10
Osoba: Hermann Wilhelm Göring (dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe)), Karl Dönitz (naczelny dowódca Kriegsmarine, ostatni naczelny dowódca Wehrmachtu i prezydent Rzeszy), Alfred Jodl (szef sztabu dowodzenia Wehrmachtu)
Obiekt: obóz
Zdarzenie: aresztowanie przestępców wojennych
Czas akcji: 1945
Miejsce akcji: Norymbergia
Wymiana zagraniczna: Welt im Film, Nowosti Dnia (Now. D.), Unio News
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:01Aresztowanie Göringa.
00:00:29:15Aresztowanie Dönitza.
00:00:52:00Aresztowanie Jodla.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Nasz operator nadesłał pierwsze zdjęcia z Norymbergi. W najbliższej kronice filmowej zobaczymy reportaż z procesu przestępców wojennych. Oto główny oskarżony Herman Göring. Chwila aresztowania wielkiego łowczego. Ten o którym Hitler powiedział: "jeśli ja umrę zostanie po mnie Hitlerem Herman Göring". Miejmy nadzieję, że wielki łowczy Rzeszy znajdzie się wkrótce w krainie wiecznych łowów. A oto Dönitz, Grossadmiral, także następca Hitlera. Z jego ust usłyszeliśmy radosną wieść o śmierci Führera. W ponurej działalności pirata Dönitza jest to jedyna okoliczność łagodząca. W ręce aliantów wpadł również generał Jodl.

zwiń zakładkę
komentarz

Materiał dotyczący procesu norymberskiego należał do prestiżowych zagranicznych reportaży kroniki, której operatorzy w tym czasie nie wyjeżdżali jeszcze zbyt często poza Polskę. Trybunał osądzający najważniejszych hitlerowskich zbrodniarzy, esesmanów, lekarzy i niemieckich funkcjonariuszy państwowych, był wydarzeniem międzynarodowym najwyższej wagi. Na śmierć skazano kilkudziesięciu oskarżonych w wyniku trwających do 1949 roku procesów. Ich przebieg kronika relacjonowała kilkakrotnie.
Zdjęcia Władysława Forberta zostały później wykorzystane w znakomitym dokumencie „Ostatni parteitag w Norymberdze” (reż. Antoni Bohdziewicz).
Pokazany w tej samej kronice materiał z nadzorowanego przez aliantów obozu jenieckiego w Kassel miał wzbudzać irytację dobrymi warunkami bytowymi niemieckich zbrodniarzy.
W tym samym czasie w Świetochłowicach na Śląsku działa przejęty przez Armię Czerwoną obóz dla cywilnej ludności górnośląskiej. Wśród kilku tysięcy więźniów znajdują się autochtoni, przetrzymywani w niezwykle ciężkich, wręcz katastrofalnych warunkach. Jedna trzecia uwięzionych nie przeżyje. Tego miejsca niestety kamery nie odwiedzą. (MKC)

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę