Zagłada Berlina

Zagłada Berlina
Loading the player ...
Full title: Zagłada Berlina
Release Date: 1945
Duration: 20:46
Subject Categories: wojsko, historia
Tags: Berlin, wojna
overview
About the film

Przed wymarszem na Berlin, odprawa 1 Armii Polskiej. Marsz jednostek wojskowych na Zachód. Słup graniczny na Odrze - żołnierz polski na warcie, na tablicy napis: "Rzeczpospolita Polska". Odpoczynek przed przeprawą. Budowa pontonów - przeprawa przez Odrę. Czołgi na ziemi niemieckiej. Piechota w ataku. Artyleria w akcji. Kolumny jeńców. Marsz na Berlin. Walki na przedmieściach Berlina. Polska flaga na dworcu Tiergarten. Żołnierze radzieccy wieszają flagę na Reichstagu. Polskie oddziały na ulicach Berlina. Marszałek Rola-Żymierski i oficerowie przed Reichstagiem i na tle Bramy Brandenburskiej. Podpisanie aktu kapitulacji Niemiec. Manifestacje - radość ludzi, ognie sztuczne.

Subject Number: 1
Person: Gieorgij Konstantinowicz Żukow (marszałek Armii Czerwonej), Jean de Lattre de Tassigny (dowódca francuskiej 1 Armii), Michał Rola-Żymierski (generał Wojska Polskiego), Arthur William Tedder (marszałek Royal Air Force), Bolesław Kieniewicz (generał Wojska Polskiego), Marian Spychalski (generał Wojska Polskiego), Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel (szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu), Hans-Jürgen Stumpff (niemiecki generał Luftwaffe), Hans-Georg von Friedebur (generaladmiral Naczelnego Dowództwa Kriegsmarine), Stanisław Popławski (generał Wojska Polskiego), Carl Andrew Spaatz (szef sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych)
Event: bitwa o Berlin
Time: 1945
Place: Berlin
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:21Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 15,16,17/45".
00:00:05:21Napis: "ZAGŁADA BERLINA".
00:00:09:08Napis: "FILM O UDZIALE WOJSKA POLSKIEGO W WIELKIEJ OFENZYWIE [!] MIĘDZY ODRĄ A SZPREWĄ".
00:00:27:00Żołnierze polscy stoją w szeregach na uroczystej odprawie.
00:00:49:12Flagi państw sprzymierzonych.
00:00:55:18Poczet sztandarowy.
00:00:59:19Dekoracja na samochodzie wojskowym, "Orzeł Polski".
00:01:03:10Przejazd polskiej konnicy.
00:01:28:00Przejazd czołgów Wojska Polskiego.
00:01:34:00Przejazd artylerii.
00:01:38:07Przejazd czołgów przez wioskę.
00:02:45:00Żołnierz Wojska Polskiego na warcie.
00:02:47:12Polski słup graniczny.
00:02:58:09Żołnierze przy warsztatach naprawczych.
00:03:02:03Czołgista czytający książkę.
00:03:03:04Myjący się żołnierz.
00:03:10:16Żołnierz grający na akordeonie.
00:03:12:20Rozdzielanie listów.
00:03:40:19Kolumna żołnierzy ze sztandarem wita dowództwo.
00:03:42:02Rola-Żymierski salutuje wojsku.
00:03:43:22Stoją żołnierze.
00:03:46:14Generał Rola-Żymierski przemawia do żołnierzy.
00:03:59:08Generał przygląda się biegnącym żołnierzom.
00:04:17:09Śpiący żołnierze.
00:04:23:22Grający na harmonii żołnierz.
00:04:31:06Generał Rola-Żymierski przy ognisku z oficerami, zapala papierosa od ogniska.
00:05:03:10Żołnierz na warcie.
00:05:47:16Wystrzały z katiusz i rozbłyski.
00:05:55:06Mechanicy zakładają bomby na samoloty.
00:06:15:14Grupa żołnierzy stojąca nad Odrą.
00:06:17:19Widok zniszczonych umocnień po niemieckiej stronie Odry.
00:06:30:06Saperzy przygotowujący przeprawę na Odrze.
00:06:36:18Wjeżdżające czołgi na pontony, przeprawa przez Odrę.
00:06:52:20Przeprawa żołnierzy na łodziach pod obstrzałem niemieckim.
00:07:16:20Ranni polscy żołnierze.
00:07:36:00Czołgi polskie na niemieckiej ziemi.
00:08:16:00Żołnierze strzelający z armat.
00:08:21:19Piechota w ataku.
00:08:44:13Grupa jeńców niemieckich wychodząca z zabudowań.
00:08:58:20Lecące samoloty.
00:09:04:13Artyleria w akcji.
00:09:12:18Jadący czołg wśród ruin i palących się zabudowań.
00:09:18:09Piechota w natarciu.
00:09:23:13Palące się budynki.
00:09:27:12Zniszczone armaty niemieckie.
00:09:28:15Zabici niemieccy żołnierze.
00:09:32:13Jadące polskie czołgi.
00:09:37:13Przejazd kolumny wojskowej.
00:09:40:14Białe chorągwie w oknach domów.
00:09:47:00Przejazd kolumny wojskowej, w tle jeńcy niemieccy.
00:09:56:06Jeńcy niemieccy.
00:10:40:03Przejazd konnej artylerii.
00:10:45:12Grupa polskich żołnierzy idąca przez miasteczko.
00:10:56:14Przejazd konnych oddziałów Wojska Polskiego.
00:11:05:07Budowa prowizorycznego mostu.
00:11:11:19Generałowie: Rola-Żymierski, Popławski i Kieniewicz.
00:11:19:02Artyleria przeprawia się przez most.
00:11:44:12Artyleria konna i zmechanizowana.
00:12:03:12Palące się domy, jadące czołgi Wojska Polskiego.
00:12:16:19Samoloty w locie, spadające bomby.
00:12:27:12Lotnik w samolocie.
00:12:29:06Spadające bomby.
00:12:40:04Artyleria radziecka w akcji, strzelające armaty, katiusze.
00:13:04:12Czołgający się żołnierz radziecki przecina zasieki.
00:13:12:00Przejeżdżające czołgi, natarcie piechoty.
00:13:33:19Żołnierze przy moździerzu - wystrzały.
00:13:40:20Walki uliczne, biegną polscy żołnierze.
00:13:48:10Palące się domy.
00:13:57:06Przejazd czołgów nocą na tle palących się zabudowań.
00:14:04:10Polska flaga na dworcu Tiergarten.
00:14:09:06Napis na peronie: "Tiergarten".
00:14:12:15Polska flaga na dworcu.
00:14:16:14Zniszczone ulice, papiery, przechodząca staruszka.
00:14:25:13Jadące czołgi, strzelające armaty na ulicach Berlina.
00:14:42:13Czołgi w ataku.
00:14:56:01Wychodzący jeńcy niemieccy.
00:15:00:19Białe flagi w oknach domów.
00:15:09:03Żołnierze radzieccy zawieszają flagi na Reichstagu.
00:15:11:10Reichstag z flagą radziecką.
00:15:15:16Przejeżdżający czołg na tle Bramy Brandenburskiej.
00:15:22:12Przemarsz wojsk polskich ulicami Berlina.
00:15:28:06Przejazd taboru - wozy.
00:15:33:06Rzeka Sprewa, w tle budynki.
00:15:36:00Widok na zniszczone miasto.
00:15:46:06Dwóch starszych Niemców na tle katedry św. Jadwigi.
00:15:49:03Pomnik cesarz Wilhelma I.
00:15:51:00Zgarbiona staruszka idąca ulicą.
00:15:53:00Pomnik Wielkiego Kurfursta.
00:15:57:03Jeńcy niemieccy - oficerowie.
00:16:05:03Kolumny jeńców niemieckich.
00:16:37:06Znak uliczny z napisem "Ende", pracujący cywile na ulicach Berlina.
00:16:59:22Czołg na tle Bramy Brandenburskiej.
00:17:02:07Rola-Żymierski i Spychalski na tle Bramy Brandenburskiej.
00:17:12:19Oficerowie polscy idący ulicami Berlina.
00:17:44:12Główne wejście do Kancelarii Rzeszy.
00:17:46:06Generał Rola-Żymierski z grupą oficerów wchodzą do Kancelarii.
00:17:51:18Rola-Żymierski i Spychalski oglądają tablicę z napisem: "Kanzlei".
00:17:52:22Pomieszczenia Kancelarii, zabity oficer niemiecki.
00:18:03:22Oficerowie zwiedzają pomieszczenia Kancelarii Rzeszy.
00:18:17:06Kolumna zwycięstwa.
00:18:32:02Siedzący marszałek Żukow.
00:18:35:06Marszałek Keitel w asyście oficerów niemieckich zasiada za stołem.
00:18:53:18Marszałek Keitel podpisuje akt kapitulacji Niemiec.
00:19:00:14Podpisany dokument.
00:19:07:00Żołnierz polski i radziecki zawieszają flagę polską, całują się i salutują, flagi państw sprzymierzonych.
00:19:15:13Manifestacja i pochody ulicami Warszawy innych miast.
00:19:24:16Widok tłumów na wiecach w kraju.
00:19:43:09Defilada Wojska Polskiego.
00:19:45:00Kobieta rzucająca kwiaty na żołnierzy.
00:19:46:00Maszerujący żołnierze z bronią i kwiatami.
00:19:51:18Wiwatujący ludzie na balkonie.
00:19:52:18Defilada.
00:20:01:06Bijące dzwony.
00:20:06:06Sztuczne ognie i salwy armatnie, figurka Matki Boskiej na Krakowskim Przedmieściu, ruiny kościoła św. Aleksandra, Rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki.
00:20:37:18Plansza końcowa: "Film wykonała Wytwórnia Filmowa Wojska Polskiego".
hide tab
reader text

Marszałek Żukow do oddziałów 1 Armii Polskiej: "Żołnierze, w walce o wyzwolenie ojczyzny przeszliście drogę trudną i pełną chluby. Nad setkami miast powiewają zwycięskie sztandary Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Chwała odniesionych zwycięstw. Krwią i potem zdobyliście sobie prawo udziału w walkach z berlińskim ugrupowaniem przeciwnika i w szturmie Berlina. W waszej jest mocy nagłym uderzeniem przerwać ostatnie linie obronne Niemców i zmiażdżyć wroga w jego własnej stolicy. Naprzód, na Berlin!". "Na Berlin" - ileż to lat czekał żołnierz polski takiego rozkazu. Ile razy umierała nadzieja i zdawało się, że Niemcy są wieczne, że nic nie zdoła ich pokonać. Ile mogił wyrosło na długiej drodze wiodącej do Wału Pomorskiego, do Kołobrzegu, do Odry. 13 kwietnia 1945 roku. Pamiętna data w dziejach Rzeczypospolitej i jej odrodzonego wojska. Tego dnia żołnierz polski wbił słupy graniczne na Odrze i Nissie (Nysie). Nic to, że słupy jeszcze drewniane. Strzegą ich za to pancerne kolumny czołgów i dział. Jutro stalowe kolumny wojsk sowieckich, a wraz z nimi wojska polskie uderzą na ostatnie fortyfikacje niemieckie za Odrą i Nissą (Nysą). Jak zawsze przed generalnym natarciem na najbardziej wysunięte pozycje przybywa dowódca naczelny generał Żymierski wraz ze swym zastępcą generałem Spychalskim. Baczność, chłopcy! Patrzy na was dowódca. Patrzy na was ojczyzna i cała Europa. Przed wami ziemia niemiecka, kraj zbrodniarzy. Przed wami Berlin, stolica zbrodni. Jutro o świcie na rozkaz naczelnego dowódcy sforsujecie Odrę i Nissę (Nysę). Rozbijecie ostatnie niemieckie linie obronne. Polski sztandar powiewać będzie na gruzach Berlina. Wieczór przed natarciem. Nie czas jeszcze na róże, Jasieńku. Zawiodła cię dola tułacza na dalekie stepy rosyjskie, do obozu nad Oką. Tam, w bratnim kraju radzieckim, na nowo stałeś się żołnierzem. Biłeś się za Polskę pod Lenino i nad Bugiem, nad Wisłą i u wybrzeży Bałtyku. A kiedy nie stało w Polsce ani jednego żywego Niemca, wtedy padł rozkaz ostatni. Na Berlin, rozbić wroga na jego własnej ziemi! Po to, byśmy mogli w spokoju kraj nasz odrodzić i zbudować na nowo. A kiedy zamilknie ostatnie niemieckie działo, kiedy padnie na bruk ostatni automat niemiecki, wtedy dopiero wrócisz, Jasieńku, do Polski, do domu. A dłonie najdroższe rzucą ci pod nogi najpiękniejszy kwiat róży. O świcie ujrzeli żołnierze łunę pożarów na niemieckiej stronie Odry. Niewidzialny nieprzyjaciel zaciekle bronił przeprawy. Od ognia niemieckiej artylerii oddziały polskie forsowały rzekę. Ziemia niemiecka. Już nie kraj okupowany, już nie kraj zniemczony, a najprawdziwsza ziemia niemiecka. Ojczyzna (...), krzyżactwa, Hakaty i hitleryzmu. Trzeba tę ziemię wykarczować i wypalić ogniem. Trzeba ją przetrząsnąć od krańca do krańca. Trzeba zniszczyć wszystkie gniazda niemieckiego oporu. Samoloty, artyleria, czołgi. Miażdży III Rzeszę opancerzona pięść Armii Czerwonej. Zwaliła się na Niemcy karząca potęga sprzymierzonej słowiańszczyzny. Na całym (...). Wszędzie domy osłonięte białymi flagami. Oddziały polskie i sowieckie nie liczą już zdobytych miast. Na szosach wiodących do niemieckiej stolicy gęstnieje ciżba ludzka. Ciągną na zachód oddziały piesze, konne i zmotoryzowane. A w kierunku odwrotnym, z zachodu na wschód, coraz większe tłumy jeńców niemieckich. Jakżeż znajomy widok dla tych, co po klęsce roku '39 rozbrojeni opuszczali Warszawę. Tylko że wtedy czaiła się w sercach nieśmiertelna nadzieja, a na cóż liczyć mogą ci, współwinowajcy i ofiary największej w świecie zbrodni? Oprawcy i pospolici głupcy. Hitlerowska armia zdobywców świata. Ostatnia zapora naturalna na drodze do Berlina. Dowódca naczelny, dowódca 1 Armii generał Popławski i dowódca IV dywizji generał Kieniewicz osobiście doglądają przeprawy broni przeciwpancernej. Komunikat naczelnego dowództwa Wojska Polskiego z dnia 22 kwietnia '45 roku: "Na zachód od Odry wojska nasze, posuwając się naprzód, wśród zaciętych bojów zajęły miasta: Bernau, Altlandsberg, Strausberg, Buckow, Müncheberg i toczą walki na przedpolach Berlina". Artyleria radziecka kieruje ogień na Berlin. Armia Czerwona ujmuje miasto w żelazne kleszcze wojsk dwóch marszałków. Berlin otoczony. Od północy przez wojska marszałka Żukowa, w skład których wchodzi 1 Armia Polska generała Popławskiego. Od południa przez wojska marszałka Koniewa. Tu toczy boje 2 Armia Polska pod dowództwem generała Świerczewskiego. Pod osłoną nocy wojska marszałka Żukowa wdarły się do miasta. W nocnym szturmie wzięły udział oddziały 1 Armii generała Popławskiego. A kiedy nastał świt, zatknięty na gruzach sztandar obwieścił mieszkańcom miasta, że Wojsko Polskie zdobyło dworzec kolejowy i dzielnicę Tiergarten. W tym samym czasie wojska marszałka Żukowa natarły na główne siły niemieckiej obrony. Czołgi i artyleria radziecka dokonały dzieła zagłady Berlina. Dnia 2 maja Berlin skapitulował. Nad Berlinem załopotał czerwony sztandar Związku Radzieckiego, a polska flaga narodowa dała się [brak dźwięku]. Nie brakło jeszcze Niemcom amunicji i ludzi do obsługi karabinów maszynowych. Ale Berlin nie sięgnął po gorzki chleb bohaterstwa. Nie stał się ani Stalingradem, ani Warszawą. Skonał śmiercią tchórzów. Ci ludzie widzieli śmierć niejednego miasta w Europie. Ilu z nich polewało benzyną warszawskie kościoły? Teraz patrzą na śmierć własnej stolicy i bankructwo własnego narodu. "Koniec". Naczelny dowódca Wojska Polskiego w otoczeniu generałów i oficerów sztabowych na ulicach niemieckiej stolicy. Tu stał Reichstag, którego mury słyszały, jak w roku '39 Hitler rzucił światu wyzwanie do wojny. Stąd wychodziły na świat rozkazy Führera. Wyroki śmierci na ludzi, miasta, narody, całe państwa. Kolumna Zwycięstwa. Nie zniszczyły jej angielskie bomby lotnicze ani artyleria sowiecka. Berlin skapitulował, a ona trwa. Niemcy padły na kolana, a niemiecka bogini wojny wieńczy laurem skronie nowych zwycięzców. Marszałek Żukow, zdobywca Berlina. A oto kapitulanci. 8 maja delegacja niemiecka z marszałkiem Keitelem na czele podpisała akt bezwzględnej kapitulacji III Rzeszy wobec państw sprzymierzonych. Spiżowa muzyka dzwonów obwieściła Europie, że wojna zakończyła się zwycięstwem słusznej sprawy. Na (...) raz jeszcze zamanifestowało się zaszczytne braterstwo żołnierza polskiego z żołnierzem Armii Radzieckiej. Braterstwo uświęcone wspólnie przelaną krwią i wspólnie odniesionym zwycięstwem. Dzień następny stał się w Polsce, podobnie jak w całym świecie, radosnym świętem zwycięstwa. W Warszawie, w Łodzi, we wszystkich zakątkach wyzwolonego kraju defilowali Polacy pod transparentami, które wieściły światu, że Rzeczpospolita pragnie budować swą przyszłość w duchu pokoju i wolności. Kwiatami i wrzawą serdecznego entuzjazmu witał naród zdobywców Berlina i opokę niepodległości - Armię Polską. Warszawa, nieśmiertelna stolica odrodzonego państwa, uczciła pierwszy dzień pokoju salwą na cześć zwycięstwa, na cześć wolności, na cześć nowego życia, które dźwignie się na ruinach przeszłości.

hide tab