Żniwa na Śląsku i Pomorzu

Żniwa na Śląsku i Pomorzu
Loading the player ...
Full title: Żniwa na Śląsku i Pomorzu
Release Date: 1945-08-18
Subject Categories: gospodarka, wojsko
Tags: żniwa
overview
About the film

Żołnierze z kosami, wojsko przy żniwach. Układanie snopków.

Supervisor: Ludwik Perski
Director of Photography: Henryk Makarewicz, Władysław Forbert
Subject Number: 4
Event: żniwa
Time: 1945
Place: Polska
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:07Żołnierze idą z kosami.
00:00:08:13Snopowiązałki konne obsługiwane przez wojsko.
00:00:23:09Żołnierze koszą zboże.
00:01:20:10Ustawianie snopków.
00:01:28:18Żołnierzy przy pracy.
00:01:42:15Ustawianie snopków.
00:01:51:06Żołnierze koszą zboże.
00:02:04:00Ustawione snopki na polu.
hide tab
reader text

Żniwa na terenach odzyskanych dobiegają końca. Na Pomorzu Zachodnim ciężar akcji żniwnej spada przede wszystkim na wojsko. Żołnierz polski zamienia automat na kosę, na miejsce kierowcy przy maszynie rolniczej. Specjalnie sformowana dywizja gospodarczo-rolnicza zbiera plony w najsłabiej zaludnionych powiatach zachodniopomorskich. Pierwsze żniwa w wyzwolonej Polsce. Po raz pierwszy wyszły w pole dziesiątki tysięcy nowych gospodarzy. Na Śląsku przyszli im z pomocą organizacje młodzieży, wojsko oraz ludność miejska zwerbowana do czasowej pracy w polu. W tym trudnym okresie odbudowy gospodarczej kampania żniwna ma dla kraju znaczenie szczególnie doniosłe. Plony tegoroczne muszą być zebrane w całości, ani jeden kłos nie pozostanie w polu.

hide tab