Zjazd SED

Zjazd SED
Loading the player ...
Full title: NRD. Zjazd SED. VII Zjazd SED
Release Date: 1967-04-21
Subject Categories: polityka
overview
About the film

Ulice Berlina. Lotnisko. Przybycie polskiej delegacji z Władysławem Gomułką na czele – powitanie. Delegacja radziecka z Leonidem Breżniewem. Witający tłum. Sala obrad. Uczestnicy VII Zjazdu Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec. Walter Ulbricht na mównicy.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 1
Person: Władysław Gomułka (polski polityk, I sekretarz KC PZPR), Walter Ulbricht (wschodnioniemiecki polityk, przewodniczący Rady Państwa NRD, I sekretarz SED), Leonid Breżniew (radziecki polityk, sekretarz generalny KPZR)
Event: VII Zjazd Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec w Berlinie
Time: 1967-04
Place: Berlin
Foreign Exchange: Wytwórnia Filmowa, NRD
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:20Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 17/67 Wydanie B”.
00:00:17:00Napis: „ZJAZD SED”. W tle sztandary powiewające przed budynkiem.
00:00:20:18Berlińskie ulice. Sztandary.
00:00:26:08Władysław Gomułka i inni przedstawiciele polskiej delegacji witani na lotnisku w Berlinie. Wiwatujący tłum.
00:00:40:13Przywitanie Leonida Breżniewa i reszty radzieckiej delegacji. Dziennikarze.
00:00:48:22Sala obrad. Uczestnicy na stojąco biją brawo.
00:00:56:23Walter Ulbricht zmierza w stronę mównicy. Prezydium.
00:01:03:14Uczestnicy zjazdu siadają, Ulbricht przemawia.
hide tab
reader text

VII Zjazd Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec obraduje w Berlinie. Wszystko, co się dzieje u naszych sąsiadów zza Odry ma i dla nas doniosłe znaczenie. Delegacji polskiej przewodniczy Władysław Gomułka. Na czele delegacji radzieckiej Leonid Breżniew. Zgodne są nasze poglądy na zagrożenie ze strony militaryzmu zachodnioniemieckiego, na problem bezpieczeństwa w Środkowej Europie i nienaruszalności obecnych granic. O tych węzłowych sprawach mówił na zjeździe Walter Ulbricht. Demokratyczne Niemcy jeszcze raz wyraźnie określiły swoje stanowisko w sprawie pokoju i socjalistycznego budownictwa.

hide tab