Miasta polskie

Miasta polskie
Loading the player ...
Full title: Miasta polskie. Wydawnictwo „Miasta polskie w Tysiącleciu”. Miasta – herby
Release Date: 1967-04-21
Date of Production: 1967-03-31, 1967-04-01, 1967-04-08
overview
About the film

Praca nad dwutomowym wydawnictwem „Miasta polskie w Tysiącleciu”. Współautorzy i konsultanci zbioru - Stefan Andrzejewski, Leon Urbański, Zygmunt Wdowiszewski, Mateusz Siuchniński. Redaktorzy, korektorki i drukarze przy pracy. Wydrukowane egzemplarze. Spotkanie autorów wydawnictwa z ministrem Januszem Wieczorkiem.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Director of Photography: Zbigniew Skoczek, Ryszard Golc
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 2
Person: Janusz Wieczorek (szef Urzędu Rady Ministrów), Mateusz Siuchniński (redaktor naukowy wydawnictwa „Miasta polskie w Tysiącleciu”, pracownik Wydawnictwa Ossolineum), Zygmunt Wdowiszewski (historyk, genealog, heraldyk, archiwista, numizmatyk, współautor„Miasta polskie w Tysiącleciu”), Stanisław Arnold (historyk, profesor UW), Janina Macierewiczowa (redaktorka w Wydawnictwie Ossolineum), Stanisław Pazyra (historyk, bibliotekarz, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa „Miasta polskie w Tysiącleciu”), Stefan Andrzejewski (wojskowy, dyrektor biura Urzędu Rady Ministrów, członek Komitetu Redakcyjnego „Miasta polskie w Tysiącleciu”), Edward Rączka (członek Komitetu Redakcyjnego „Miasta polskie w Tysiącleciu”), Leon Urbański (typograf i grafik), Aleksander Gieysztor (historyk mediewista, prof. UW)
Object: Dom Słowa Polskiego w Warszawie, Urząd Rady Ministrów w Warszawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Event: publikacja dwutomowego „Miasta polskie w Tysiącleciu”
Time: 1967
Place: Warszawa, Wrocław
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Napis: „MIASTA POLSKIE”. Mapy Polski.
00:00:05:03Dwa tomy książki „Miasta polskie w Tysiącleciu” leżą na stole. Ktoś otwiera jeden egzemplarz i przewraca strony.
00:00:11:12Książki wstawiane na półkę.
00:00:15:14Rysunki herbów.
00:00:19:21Dyrektor Stefan Andrzejewski przegląda otrzymane materiały.
00:00:23:16Herb miasta Radziejewa.
00:00:26:11Inne projekty herbów nadesłane w listach.
00:00:36:07Mężczyzna przeszukuje kartoteki. Dyrektor Andrzejewski przegląda starą księgę.
00:00:42:11Pracownicy podczas kwerendy. Porównywanie ilustracji.
00:00:50:12Mieszkanie plastyka Leona Urbańskiego. Urbański z kolegami przegląda materiały.
00:01:00:03Docent Wdowiszewski z działu numizmatycznego Muzeum Narodowego.
00:01:02:09Stare monety i pieczęcie, m.in. z Legnicy, Poznania, Torunia.
00:01:12:03Wydawnictwo Ossolineum. Doktor Mateusz Siuchniński pracuje nad egzemplarzem redakcyjnym.
00:01:20:18Redaktor Janina Macierewiczowa przy sczytywaniu szpalt.
00:01:25:08Korektorki przy pracy.
00:01:29:08Redaktorzy techniczni przy pracy.
00:01:35:23Drukarnia Domu Słowa Polskiego. Hala maszyn.
00:01:40:08Dwóch mężczyzn przy pracy.
00:01:42:06Introligatornia.
00:01:43:23Kobieta przy pracy.
00:01:45:20Drukowanie.
00:01:48:20Składanie wydrukowanego materiału.
00:01:51:05Zakładanie obwolut.
00:01:55:12Składanie autografów.
00:01:57:05Dyrektor Andrzejewski przekazuje dalej podpisaną książkę.
00:02:01:20Minister Janusz Wieczorek – gospodarz spotkania z autorami wydawnictwa.
00:02:04:09Doktor Siuchniński.
00:02:08:22Docent Stanisław Pazyra.
00:02:10:13Profesor Stanisław Arnold.
00:02:12:04Edward Rączka.
00:02:13:10Aleksander Gieysztor.
00:02:15:17Uczestnicy spotkania przy stole.
hide tab
reader text

Jest ich na ziemiach Rzeczypospolitej prawie 1500 i każde ma swoją historię, swoje losy – nieraz zagubione w pomroce dziejów. Same tylko herby - ileż to wątpliwości nawet dla takiego znawcy-amatora jak dyrektor Andrzejewski, którego zbiór był punktem wyjścia do monumentalnej pracy wydawniczej. Z całej Polski napływały rysunki miejskich godeł. Miłośnicy ojczystych stron szperali po archiwach, wśród starych ksiąg i manuskryptów. Trzeba je było konfrontować z innymi źródłami, uwzględniając zmiany, jakie następowały poprzez stulecia. Każdy herb został więc najpierw sprawdzony przez historyków z punktu widzenia ścisłości heraldycznej. Potem grafik Leon Urbański zastanawiał się wraz z kolegami, czy na przykład herbowego św. Piotra przedstawić z łysiną czy też z bujnym owłosieniem. Docent Wdowiszewski przejrzał wszystkie monety ze zbiorów numizmatycznych Muzeum Narodowego. To też bogata skarbnica autentycznych herbów miejskich. W Wydawnictwie Ossolineum pod kierownictwem doktora Siuchnińskiego prace redakcyjne. Wyjątkowo staranna korekta. W tak pomnikowym dziele nie powinny trafiać się błędy. Przeszło 6 lat trwała praca nad dwoma tomami księgi miast polskich w tysiącleciu. Drukowano ją w warszawskim Domu Słowa Polskiego i trzeba przyznać, że nasi poligraficy potrafią wznieść się na wyżyny swego kunsztu, gdy chodzi o dzieło mądre, piękne i pożyteczne. 20-tysięczny nakład nie zaspokoił nawet najpilniejszych potrzeb i żądań czytelników. Ale dla Komitetu Redakcyjnego to już koniec wieloletniej pracy. W Urzędzie Rady Ministrów minister Wieczorek podejmuje współpracowników tej pierwszej encyklopedii miast polskich. Przewodniczący komitetu docent Pazyra, profesor Stanisław Arnold, znakomity mediewista profesor Aleksander Gieysztor. Dziękujemy w imieniu miłośników naszej historii.

hide tab