Kongres Ziem Odzyskanych

Kongres Ziem Odzyskanych
Loading the player ...
Full title: Kongres Ziem Odzyskanych
Release Date: 1952-10-01
Duration: 04:31
overview
About the film

Wrocław. Ludzie przybywajacy na Kongres. Przemówienia kolejnych przedstawicieli rządu i klasy pracującej. Oklaski.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Szelubski
Director of Photography: Jerzy Pyrkosz, Olgierd Samucewicz
Sound Effects: Zbigniew Wolski
Subject Number: 1-2
Person: Stefan Jędrychowski (wicepremier), Edmund Osmańczyk (pisarz), Józef Cyrankiewicz (premier), Franciszek Mocała (przodownik pracy z wrocławskiego Pafawagu), Konstanty Rokossowski (marszałek Polski i Związku Radzieckiego)
Object: Hala Ludowa
Event: Kongres Ziem Odzyskanych
Time: 1952
Place: Wrocław
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:09Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 41/52”.
00:00:18:08Napis: „Kongres Ziem Odzyskanych”. Widok na miasto.
00:00:26:09Port. Dzieci stoją przy barierce.
00:00:28:06Kanałem płynie drewniana łódź. Mężczyzna wiosłuje.
00:00:32:09Łódź towarowa płynie rzeką.
00:00:44:05Wrocław. Tłumy ludzi na ulicach. Samochody z delegacjami.
00:00:48:02Tłumy ludzi wchodzą do budynku z napisem: „POLSKA NA ZAWSZE ZJEDNOCZONA”.
00:00:50:05Do budynku wchodzą ludzie. Nad wejściem napis: „KONGRES ZIEM ODZYSKANYCH”.
00:00:52:07Godło Polski, z herbami miasta: Opole, Wrocław, Warszawa, Szczecin, Olsztyn.
00:00:54:10Tłumy ludzi zebranych w sali. Portret Bieruta widoczny na ścianie.
00:01:00:15Stół prezydialny.
00:01:05:06Przemawia Cyrankiewicz: „Wy, delegaci z Ziem Odzyskanych...”
00:01:22:11Zebrani w sali ludzie. Widoczne tabliczki z nazwami miast.
00:01:37:14Przemawia Józef Cyrankiewicz.
00:01:48:17Tłumy ludzi w sali.
00:01:57:03Przemawia Konstanty Rokossowski: „Nie ma takiej siły...”.
00:02:14:23Brawa.
00:02:26:10Przemawia Jędrychowski: „Odbudowa i rozbudowa...”.
00:02:33:09Stół prezydialny.
00:02:38:18Zebrani w sali ludzie.
00:02:47:11Przemawia Franciszek Mocała.
00:02:55:06Przemawia Franciszek Kiernicki.
00:03:02:02Stół prezydialny. Popiersie Stalina.
00:03:06:21Przemawia ordynariusz diecezji wrocławskiej: „Od postaw...”.
00:03:42:08Brawa.
00:03:48:00Tłumy w sali. Widoczne portrety Stalina i Bieruta.
00:03:58:15Przemawia Edmund Osmańczyk: „...z ziemiami nadwiślańskimi...”.
00:04:18:16Brawa.
hide tab
reader text

Polskie Ziemie Odzyskane. Tu, nad Odrą i Nysą siedem milionów Polaków żyje i pracuje, wykuwając wraz z całym narodem szczęście i pomyślność ojczyzny. „Polska na zawsze zjednoczona” ‒ pod tym hasłem zebrał się we Wrocławiu Kongres Ziem Odzyskanych. Na kongres przybyło ponad trzy tysiące delegatów ze wszystkich stron kraju. Przemówienie wstępne wygłosił premier Józef Cyrankiewicz. „Wy, delegaci z ziem odzyskanych, z miast i wsi tych ziem, reprezentujecie tu dorobek siedmiomilionowej masy ludności miejscowej i osiedleńczej. Waszą to pracą i waszym wysiłkiem rozkwita dziś ta piękna polska ziemia. Reprezentujecie nierozerwalny związek tych ziem z macierzą. Reprezentujecie troski i dalsze potrzeby tych ziem i na pewno reprezentujecie dziś gorące pragnienie, aby kongres ten stał się ważnym etapem, dalszym, jeszcze mocniejszym w zmobilizowaniu całego narodu polskiego wokół spraw i zagadnień związanych z ziemiami odzyskanymi”. Przemawia marszałek Konstanty Rokossowski: „Nie ma takiej siły, która by mogła wydrzeć naszemu narodowi owoce, tak chwałą okupionego zwycięstwa nad hitleryzmem, nad pruską zaborczością i imperialistycznym barbarzyństwem. Nigdy więcej stopa najeźdźcy nie będzie deptać wolnej ziemi polskiej”. W referacie poświęconym zagadnieniom gospodarczym wicepremier Jędrychowski oświadcza: „Zjednoczeni we froncie narodowym urzeczywistnimy wielki program rozwoju ziem odzyskanych”. Mówi przodownik pracy z wrocławskiego Pafawagu Franciszek Mocała. Franciszek Kiernicki z Zielonej Góry zabrał głos w imieniu chłopów osadników. Ordynariusz diecezji wrocławskiej, ksiądz (...): „Od podstaw Polska, która umie umacniać potencjał gospodarczy i uniezależniać się od obcego kapitału, Polska, która umie oprzeć się na szerokim podłożu najbiedniejszych warstw robotniczych i chłopskich. Taka Polska, która umie budować i tworzyć, była moim marzeniem jako studenta, jako człowieka dorosłego i taka Polska jest Polską teraźniejszości i Polską przyszłości”. Po zakończeniu obrad kongresu 30 tysięcy mieszkańców Wrocławia zebrało się na wiecu w Hali Ludowej. Mówi Edmund Osmańczyk, znany pisarz, dawny obywatel pruski, urodzony na ziemiach zachodnich. „...z ziemiami nadwiślańskimi, tak i my zrośliśmy się z powrotem jednym obywatelstwem i wspólnotą działania we Froncie Narodowym z całym narodem polskim, na całej ziemi polskiej”. „Polska na zawsze zjednoczona” ‒ to hasło, widniejące w programie Frontu Narodowego, jednoczy dziś wszystkich patriotów. Od Karpat po Bałtyk, od Bugu po Odrę.

hide tab