Palmiro Togliatti w Warszawie

Palmiro Togliatti w Warszawie
Loading the player ...
Tytuł pełny: Palmiro Togliatti w Warszawie. Manifestacja na rzecz Togliatiego
Data wydania: 1950-01-11
Czas trwania: 01:05
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Ludzie zgromadzeni w sali biją brawo. Przemawia Palmiro Togliatti. Słuchacze biją brawo.

Komentarz: Michał Łucki
Numer tematu: 1
Osoba: Palmiro Togliatti (przywódca włoskich komunistów)
Czas akcji: 1950
Miejsce akcji: Warszawa
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), Rumunia
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:02:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 3/50”.
00:00:20:15Napis: „Palmiro Togliatti w WARSZAWIE”, w tle ludzie zgromadzeni w sali biją brawo.
00:00:27:02Palmiro Togliatti.
00:00:31:00Ludzie bijący brawo.
00:00:40:07Przemawia Palmiro Togliatti.
00:00:57:18Słuchacze biją brawo.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Warszawie bawił Palmiro Toglatti, przywódca mas pracujących Włoch, niestrudzony bojownik o sprawy ludu włoskiego. Został on entuzjastycznie przyjęty przez stołeczny aktyw Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Palmiro Togliatti opowiedział zebranym o walce włoskiego świata pracy, na którego czele stoi dwu i półmilionowa Komunistyczna Partia Włoch. „Walka o pokój, oto główne nasze zadanie – oświadczył Palmiro Togliatti. – Lud włoski nigdy nie da się wciągnąć do wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu i demokracjom ludowym”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę