Palmiro Togliatti w Warszawie

Palmiro Togliatti w Warszawie
Loading the player ...
Full title: Palmiro Togliatti w Warszawie. Manifestacja na rzecz Togliatiego
Release Date: 1950-01-11
Duration: 01:05
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Ludzie zgromadzeni w sali biją brawo. Przemawia Palmiro Togliatti. Słuchacze biją brawo.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Michał Łucki
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 1
Person: Palmiro Togliatti (przywódca włoskich komunistów)
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Rumunia
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 3/50”.
00:00:20:15Napis: „Palmiro Togliatti w WARSZAWIE”, w tle ludzie zgromadzeni w sali biją brawo.
00:00:27:02Palmiro Togliatti.
00:00:31:00Ludzie bijący brawo.
00:00:40:07Przemawia Palmiro Togliatti.
00:00:57:18Słuchacze biją brawo.
hide tab
reader text

W Warszawie bawił Palmiro Toglatti, przywódca mas pracujących Włoch, niestrudzony bojownik o sprawy ludu włoskiego. Został on entuzjastycznie przyjęty przez stołeczny aktyw Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Palmiro Togliatti opowiedział zebranym o walce włoskiego świata pracy, na którego czele stoi dwu i półmilionowa Komunistyczna Partia Włoch. „Walka o pokój, oto główne nasze zadanie – oświadczył Palmiro Togliatti. – Lud włoski nigdy nie da się wciągnąć do wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu i demokracjom ludowym”.

hide tab