similar to: Księża katoliccy w służbie Kościoła i Polski Ludowej