Za stanowiskiem rządu w sprawie kościoła

Za stanowiskiem rządu w sprawie kościoła
Loading the player ...
Full title: Za stanowiskiem rządu w sprawie kościoła
Release Date: 1949-04-08
overview
About the film

Teatr Polski w Warszawie. Przemawia Aleksander Zelwerowicz. Oklaski. Mieszkańcy wsi Smolniki czytają oświadczenie rządu "W sprawie uregulowania stosunków między państwem i Kościołem". Wiec we wsi Smolniki. Mieszkańcy podpisują się pod poparciem dla stanowiska rządu.

Supervisor: Olga Borzechowa
Director of Photography: Jerzy Pyrkosz, Karol Szczeciński
Subject Number: 4
Person: Aleksander Zelwerowicz (polski aktor)
Object: Teatr Polski
Event: poparcie rządu w sprawie Kościoła
Time: 1949
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Za stanowiskiem RZĄDU w sprawie KOŚCIOŁA".
00:00:06:06Zebranie w sprawie stosunków państwo-kościół.
00:00:17:08Aleksander Zelwerowicz przemawia.
00:00:34:12Mieszkańcy wsi czytają obwieszczenie.
00:00:44:22Wiec we wsi Smolniki.
hide tab
reader text

W całym kraju odbywają się wiece poświęcone deklaracji rządowej w sprawie unormowania stosunków między państwem a Kościołem. Jesteśmy na zebraniu w Teatrze Polskim w Warszawie. Znakomity aktor Aleksander Zelwerowicz powiedział: "Państwo zapewnia każdemu obywatelowi pełną swobodę wiary i praktyk religijnych. Nie można jednak tolerować wrogich wystąpień rozpolitykowanej części kleru". Wieś również żywo zareagowała na oświadczenie rządu. Oto Smolniki w powiecie wieluńskim. Przed rozplakatowanym tekstem licznie gromadzą się chłopi. Samorzutnie zorganizował się wiec, na którym zebrani uchwalili rezolucję solidaryzującą się z oświadczeniem rządu. Społeczeństwo polskie, w większości swej katolickie, uznało słuszność stanowiska rządu i całkowicie je popiera.

hide tab
comment

W roku 1949 dochodzi do radykalnej polaryzacji dotychczas poprawnych stosunków pomiędzy Kościołem i państwem. Władza, dążąca do całkowitej kontroli nad społeczeństwem, słusznie postrzega w Kościele katolickim wroga, mogącego społeczeństwu zapewnić alternatywę dla propagandowego, komunistycznego przekazu.
Jedną z metod walki z Kościołem staje się rozległa kampania wewnętrznie skłócająca duchowieństwo oraz próbująca oderwać część księży spod wpływu prymasa Stefana Wyszyńskiego. By uwiarygodnić swoją postawę, władza organizuje wiece poparcia, na które przymusowo z zakładów pracy sprowadzani są wyposażeni w odpowiednie transparenty robotnicy. Obecność w takich masówkach jest praktycznie obowiązkowa.
Kamera wyłapująca w tłumie plansze z hasłami poparcia wytwarza korespondujący z komentarzem lektora obraz: całe społeczeństwo jest po stronie władzy. (MKC)

hide tab