similar to: Prezydent Bierut odznacza cz��onk��w KRN