Rocznica utworzenia KRN

Rocznica utworzenia KRN
Loading the player ...
Full title: Zebranie w rocznicę utworzenia Krajowej Rady Narodowej odbyte w Lublinie w dn. 31.12.1944 r
Release Date: 1945-01-10
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Zebranie w rocznicę utworzenia Krajowej Rady Narodowej, które odbyło się w Lublinie dnia 31.12.1944 r.

Supervisor: Jerzy Bossak
Director of Photography: Stanisław Wohl, Henryk Makarewicz
Subject Number: 7
Person: Teodor Piotrowski (minister aprowizacji i handlu), Józef Maślanka (minister administracji publicznej), Stanisław Radkiewicz (minister bezpieczeństwa publicznego), Edward Osóbka-Morawski (prezes Rady Ministrów), Jan Rabanowski (minister komunikacji), Stanisław Janusz (drugi wiceprezes Rady Ministrów), Wincenty Rzymowski (minister kultury i sztuki), Władysław Gomułka (pierwszy wiceprezes Rady Ministrów), Stefan Matuszewski (minister informacji i propagandy), Stanisław Skrzeszewski (minister oświaty), Bolesław Bierut (przewodniczący Krajowej Rady Narodowej), Michał Rola-Żymierski (Dowódca Naczelny Wojska Polskiego), Hilary Minc (minister przemysłu), Wiktor Trojanowski (minister opieki społecznej i zdrowia)
Event: rocznica utworzenia Krajowej Rady Narodowej
Time: 1945
Place: Lublin
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:21Dekoracja - orzeł.
00:00:06:00Osóbka-Morawski, Bolesław Bierut, Rola-Żymierski.
00:00:10:21Przemawia Bolesław Bierut.
00:00:14:15Członkowie rządu siedzący za stołem.
00:00:21:04Bolesław Bierut przemawia.
00:00:25:05Twarz przemawiającego Bieruta.
00:00:27:11Zebrani siedzący przy stołach.
00:00:33:05Twarz przemawiającego Bieruta.
00:00:35:18Zebrani przy stołach.
00:00:38:05Twarze siedzących przy stołach.
00:00:40:22Siedzący na zebraniu.
00:00:43:05Twarz generała Świerczewskiego.
00:00:44:16Słuchający, w tle generał Świerczewski.
00:00:46:13Widok ogólny stołu, na miejscu honorowym Bolesław Bierut, zebrani biją brawo.
00:00:54:03Edward Osóbka-Morawski.
00:00:56:05Zebrani biją brawo.
00:00:59:06Władysław Gomułka.
00:01:01:05Zebrani biją brawo.
00:01:04:06Stanisław Jarosz.
00:01:06:10Zebrani biją brawo.
00:01:10:04Michał Rola-Żymierski.
00:01:13:10Józef Maślanka.
00:01:17:08Stanisław Radkiewicz.
00:01:19:19Stanisław Skrzeszewski.
00:01:24:10Wincenty Rzymowski.
00:01:29:04Teodor Piotrowski.
00:01:32:00Stanisław Matuszewski.
00:01:34:18Hilary Minc.
00:01:38:06Wiktor Trojanowski.
00:01:40:10Jan Rabanowski.
00:01:41:16Przemawia Bolesław Bierut.
00:01:43:07Zebrani wstają i śpiewają.
hide tab
reader text

W historyczną rocznicę swego powstania, 31 grudnia 1944 roku, Krajowa Rada Narodowa zebrała się w wolnym Lublinie, by wysłuchać sprawozdania kierowników Komitetu Wyzwolenia i powziąć doniosłe uchwały będące wyrazem woli narodu polskiego. W orędziu skierowanym do posłów przewodniczący Krajowej Rady Narodowej obywatel Bolesław Bierut powiedział: "Zjednoczenie państwa polskiego osiągnęło taki poziom i wyraz, jakiego nie znało dotychczas życie społeczne i polityczne naszego kraju. Cztery główne ugrupowania polityczne, które przed rokiem zainicjowały powołanie do życia Krajowej Rady Narodowej, umiały w procesie walki z okupantem i pracy państwowotwórczej stworzyć zwartą i jednolitą programowo koalicję, która jest pierwszym tego rodzaju przykładem w historii polskiego życia społeczno-politycznego". Misję utworzenia gabinetu powierzył prezydent obywatelowi Osóbce-Morawskiemu. Członkowie rządu: prezes Rady Ministrów i minister spraw zagranicznych Edward Osóbka-Morawski, I wiceprezes Rady Ministrów Władysław Gomułka, II wiceprezes Rady Ministrów Stanisław Janusz, minister obrony narodowej, Dowódca Naczelny Wojska Polskiego generał broni Michał Rola-Żymierski, minister administracji publicznej Józef Maślanka, minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz, minister oświaty Stanisław Skrzeszewski, minister kultury i sztuki Wincenty Rzymowski, minister aprowizacji i handlu Teodor Piotrowski, minister informacji i propagandy Stefan Matuszewski, minister przemysłu Hilary Minc, minister pracy, opieki społecznej i zdrowia Wiktor Trojanowski, minister komunikacji Jan Rabanowski.

hide tab