Pińczów żegna 2 Pułk Piechoty Legionów

Pińczów żegna 2 Pułk Piechoty Legionów
Loading the player ...
Full title: Pińczów żegna uroczyście 2 Pułk Piechoty Legionów odchodzący do Sandomierza
Signature: MF.608
Release Date: 1931
Date of Production: 1931
Duration: 0:01:43
Subject Categories: wydarzenia
overview
About the film

Defilada wojskowa. Poczty sztandarowe wychodzą z kościoła. Żołnierze zgromadzeni na rynku w Pińczowie. Przemawia dowódca pułku Ludwik de Laveaux. Ksiądz Aksamitowski wręcza ppłk. de Laveaux dyplom honorowego obywatela miasta Pińczów. Dowódca wręcza żołnierzom odznaki honorowe. Defilada wojskowa.

Subject Number: 3
Person: Ludwik de Laveaux (podpułkownik Wojska Polskiego)
Event: pożegnanie 2 pułku piechoty w Pińczowie
Time: 1931
Place: Pińczów
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:19Plansza tekstowa: PIŃCZÓW (z. Kielecka). Miasto żegna uroczyście 2 p.p. Leg., odchodzący do Sandomierza. WYTWÓRNIA DOŚWIADCZALNA Warszawa ul. Długa 29.
00:00:08:04Maszerujący żołnierze.
00:00:14:11Plansza tekstowa: Poczty sztandarowe wychodzą z kościoła.
00:00:18:18Żołnierze niosący dwa sztandary wychodzą z kościoła.
00:00:24:01Plansza tekstowa: Na rynku.
00:00:26:12Żołnierze stojący w szeregach na rynku w Pińczowie.
00:00:38:12Plansza tekstowa: W uroczystościach wzięła również udział kompanja Związku Strzeleckiego, obwodu Pińczów-Północ.
00:00:46:08Żołnierze kompanii Związku Strzeleckiego podczas uroczystości.
00:00:50:06Plansza tekstowa: Przemówienie dowódcy pułku.
00:00:54:08Przemawia ppłk Ludwik de Laveaux.
00:00:58:09Plansza tekstowa: Ks. prałat Aksamitowski wręcza ppłk. de Laveaux dyplom Honorowego Obywatelstwa, nadanego pułkowi przez m. Pińczów.
00:01:09:06Ksiądz prałat wręcza dyplom podpułkownikowi.
00:01:12:10Plansza tekstowa: Wręczenie odznaki honorowej pułku przez ppłk. de Laveaux, dyplom Honorowego Obywatelstwa, nadanego pułkowi przez m. Pińczów.
00:01:26:05Podpułkownik de Laveaux wręcza żołnierzom odznaki honorowe pułku.
00:01:34:12Plansza tekstowa: Defilada.
00:01:36:10Defilada wojskowa ulicami Pińczowa.
hide tab