Pińczów żegna 2 Pułk Piechoty Legionów

Pińczów żegna 2 Pułk Piechoty Legionów
Loading the player ...
Tytuł pełny: Pińczów żegna uroczyście 2 Pułk Piechoty Legionów odchodzący do Sandomierza
Sygnatura: MF.608
Data wydania: 1931
Data realizacji zdjęć: 1931
Czas trwania: 0:01:43
Kategorie tematyczne: wydarzenia
opis filmu
O filmie

Defilada wojskowa. Poczty sztandarowe wychodzą z kościoła. Żołnierze zgromadzeni na rynku w Pińczowie. Przemawia dowódca pułku Ludwik de Laveaux. Ksiądz Aksamitowski wręcza ppłk. de Laveaux dyplom honorowego obywatela miasta Pińczów. Dowódca wręcza żołnierzom odznaki honorowe. Defilada wojskowa.

Numer tematu: 3
Osoba: Ludwik de Laveaux (podpułkownik Wojska Polskiego)
Zdarzenie: pożegnanie 2 pułku piechoty w Pińczowie
Czas akcji: 1931
Miejsce akcji: Pińczów
Prawa: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Format dźwięku: brak
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
Opis sekwencji
00:00:00:19Plansza tekstowa: PIŃCZÓW (z. Kielecka). Miasto żegna uroczyście 2 p.p. Leg., odchodzący do Sandomierza. WYTWÓRNIA DOŚWIADCZALNA Warszawa ul. Długa 29.
00:00:08:04Maszerujący żołnierze.
00:00:14:11Plansza tekstowa: Poczty sztandarowe wychodzą z kościoła.
00:00:18:18Żołnierze niosący dwa sztandary wychodzą z kościoła.
00:00:24:01Plansza tekstowa: Na rynku.
00:00:26:12Żołnierze stojący w szeregach na rynku w Pińczowie.
00:00:38:12Plansza tekstowa: W uroczystościach wzięła również udział kompanja Związku Strzeleckiego, obwodu Pińczów-Północ.
00:00:46:08Żołnierze kompanii Związku Strzeleckiego podczas uroczystości.
00:00:50:06Plansza tekstowa: Przemówienie dowódcy pułku.
00:00:54:08Przemawia ppłk Ludwik de Laveaux.
00:00:58:09Plansza tekstowa: Ks. prałat Aksamitowski wręcza ppłk. de Laveaux dyplom Honorowego Obywatelstwa, nadanego pułkowi przez m. Pińczów.
00:01:09:06Ksiądz prałat wręcza dyplom podpułkownikowi.
00:01:12:10Plansza tekstowa: Wręczenie odznaki honorowej pułku przez ppłk. de Laveaux, dyplom Honorowego Obywatelstwa, nadanego pułkowi przez m. Pińczów.
00:01:26:05Podpułkownik de Laveaux wręcza żołnierzom odznaki honorowe pułku.
00:01:34:12Plansza tekstowa: Defilada.
00:01:36:10Defilada wojskowa ulicami Pińczowa.
zwiń zakładkę
zwiń zakładkę