Robotnicy pomagają wsi

Robotnicy pomagają wsi
Loading the player ...
Full title: Robotnicy pomagają wsi
Date of Production: 1948
Subject Categories: społeczeństwo, wieś, gospodarka
overview
About the film

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych:
„Robotnicy (PPR) I Oddziału Mechanicznego Parowozowni Wrocław udali się do ośrodka maszynowego Spółdzielni Osadniczo-Parcelacyjnej w Opatowicach pod Strzelinem, by w niedzielę, w dniu wolnym od pracy, wyremontować maszyny rolnicze oraz wykonać te prace, których spółdzielnia i jej członkowie z powodów technicznych wykonać nie mogą. Za swoją pracę robotnicy parowozowni nie pobierają żadnych opłat. Jest ona jednym z przejawów porozumienia się chłopa z robotnikiem.
1. Do obejścia spółdzielni zajeżdża samochód z robotnikami PKP, którzy wysiadają z auta witani przez zarządców spółdzielni, Solanika Jana i Czarneckiego Aleksandra. Zapoznają się oni z uszkodzeniami maszyn, zabierają się do pracy. Fragmenty remontu maszyn. Wyremontowane maszyny robotnicy wtaczają do szopy.
2. Remontem pompy gospodarskiej zajęli się Rek Józef – referendarz PKP, Kalwiński Edward – przodownik ślusarski i Hutnik Eugeniusz. Fragmenty remontu pompy. Gospodarz Solaniuk z żoną przynosi gościom z miasta drugie śniadanie – kanapki i kawę. Parę planów robotników PKP i gospodarzy ze spółdzielni”.

Director of Photography: Lambach Bogusław
Assistant Camera: Jerzy Pyrkosz
Object: ośrodek maszynowy Spółdzielni Osadniczo-Parcelacyjnej
Event: pomoc dla wsi
Time: 5.12.1948
Place: Opatowice
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Robotnicy pchający kosiarkę.
00:00:11:08Zbliżenie maszyny rolniczej.
00:00:16:22Robotnik przykręcający śrubę.
00:00:20:01Powitanie przybyłych robotników PKP przez zarządców spółdzielni Jana Solaniuka i Aleksandra Czarneckiego.
00:00:32:13Prace przy remoncie urządzeń rolniczych. Robotnik objaśnia działanie maszyny.
00:00:47:06Robotnicy wprowadzają do szopy wyremontowaną snopowiązałkę. Kilka ujęć.
00:01:01:18Piejący kogut.
00:01:09:13Grupa robotników montujących pompę.
00:01:27:21Mycie rąk pod bieżącą wodą.
00:01:33:00Gospodarz Solaniuk wraz z żoną przynoszą robotnikom poczęstunek. Wspólna rozmowa. Kilka ujęć.
00:02:24:10Ogólne ujęcie budynku gospodarczego i z maszyn rolniczych stojących na podwórku. Wyjazd robotników.
00:02:45:01Robotnicy na podwórku oglądający maszyny.
00:02:59:00Montaż pompy. Kilka ujęć.
00:03:35:01Grupka dzieci przyglądających się pracy.
00:03:44:00Pracownik przy pompie.
hide tab