Pomoc lekarska PCK dla wsi

Pomoc lekarska PCK dla wsi
Loading the player ...
Full title: Pomoc lekarska PCK dla wsi
Date of Production: 1950
Subject Categories: społeczeństwo, zdrowie
overview
About the film

"Wyjazd z warszawskiej siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża ekip lekarskich, które mają za zadanie zbadać ludność województwa warszawskiego. W dalszej części materiału pokazane jest badanie pacjentów w szczególności dzieci.

Dnia 11.06 z przed gmachu P.C.K. wyjechało 15 ekip lekarskich celem przeprowadzenia badań ludności w woj. warszawskim.

Opis montażowy:
1. Samochody wyjeżdżają z przed gmachu P.C.K.
2. Samochody jadące.
3. Samochód w drodze (przebitka szofera).
4. Samochód przyjeżdża do spółdzielni produkcyjnej Teresin.
5. Matka prowadzi dziecko na badanie (matka - Kuśmider St. dziecko - Magdalena).
6. Dr Bogdanowicz Jan bada dziecko (niemowlę) Mucki Leny. Oddaje dziecko pielęgniarce i udziela porad matce.
7. Dr Brostowska Władysława bada Kanosa Mirosława.
8. Dr Bogdanowicz bada Kuśmider Magdalenę; rozpoczyna badanie częstowaniem cukierkami.
9. Koniec badania, porady dla matki - uśmiechnięta twarz dziecka".

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych.

Director of Photography: Wiktor Janik
Assistant Camera: Sławomir Sławkowski
Person: Magdalena Kuśmider (dziecko), Jan Bogdanowicz (lekarz), Mirosław Kanosa (pacjent), Władysława Brostowska (lekarz), Stanisława Kuśmider (matka), Lena Mucka (matka)
Object: spółdzielnia produkcyjna Teresin
Event: pomoc lekarska PCK dla wsi
Time: 11.06.1950
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:01:19Skrzyżowanie. Jadące samochody.
00:00:27:03Zbliżenie na kierownicę jadącego pojazdu.
00:00:29:18Zbliżenie na kierowcę.
00:00:39:06Jadący samochód.
00:00:46:22Matka St. Kuśmider prowadzi swoje dziecko Magdalenkę na badanie. Dziewczynka ma bandaż na stopie. Kuleje. Zbliżenie na nogę.
00:00:59:00Samochód z krzyżem PCK przy budynku spółdzielni produkcyjnej w Teresinie.
00:01:07:07Doktor Bogdanowicz rozpoczyna badanie Magdalenki Kuśmider od poczęstowania cukierkiem.
00:01:15:13Zbliżenie na dziewczynkę, biorącą cukierek do buzi.
00:01:21:00Zbliżenie pielęgniarki.
00:01:34:01Doktor bada stopę dziewczynki.
00:01:50:06Zbliżenia doktora i dziewczynki
00:01:50:21Płaczące dziecko.
00:01:56:19Doktor Władysława Brostowska opukuje plecy chłopca Mirosława Kanosa.
00:02:05:00Zbliżenie lekarki.
00:02:08:14Zbliżenie płaczącego chłopca.
00:02:10:04Samochody wyjeżdżają sprzed gmachu PCK.
00:02:37:16Jadące samochody PCK.
00:03:13:22Doktor rozmawia z kobietą i dzieckiem. Doktor daje kobiecie lekarstwa.
00:03:33:00Pielęgniarka z niemowlęciem.
00:03:49:06Doktor Jan Bogdanowicz bada niemowlę Leny Mucki. Doktor oddaje dziecko pielęgniarce i udziela porad matce.
hide tab