O pokój, wolność, chleb

O pokój, wolność, chleb
Loading the player ...
Full title: O pokój, wolność, chleb – manifestacja w Paryżu
Release Date: 1951-03-28
Duration: 01:38
Subject Categories: wydarzenia światowe
overview
About the film

Pochód Francuzów ulicami Paryża. Ludzie idący z transparentami. Plakat o granicy na Odrze i Nysie.

Supervisor: Helena Lemańska
Subject Number: 9
Event: pochód protestacyjny ulicami Paryża
Time: 1951
Place: Paryż
Foreign Exchange: Actualités Françaises
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:07Plansza: „ze świata”.
00:00:06:21Napis: „O pokój, wolność, chleb”, w tle tłumy manifestantów na Placu Bastylii w Paryżu.
00:00:29:22Przedstawiciele Francuskiej Partii Komunistycznej w pochodzie.
00:00:44:19Wietnamczycy idący w pochodzie.
00:01:00:19Robotnicy z Algierii idący w pochodzie.
00:01:22:14Plakaty na murach.
00:01:31:22Transparent: Granica Odra – Nysa granicą pokoju.
hide tab
reader text

Paryż. Setki tysięcy osób wzięło udział w olbrzymich manifestacjach. Jak co roku lud Paryża obchodzi uroczyście rocznicę zdławienia faszystowskiego zamachu stanu w roku 1934. Komitet Centralny Partii Komunistycznej w pochodzie. I dziś, jak wtedy, miliony Francuzów jednoczą się, by walczyć z rządem zdrady narodowej przeciwko zaprzedawaniu Francji amerykańskiemu imperializmowi. W tym pochodzie nic nie dzieli przedstawicieli Wietnamu i Francuzów, razem protestują: Precz z brudną wojną! W tym pochodzie obok francuskich robotników idą robotnicy Algieru. Razem walczą ze zdrajcami, którzy krwawą masakrą odpowiedzieli na słuszne żądania algierskich robotników. Miliony Francuzów żądają chleba za pracę, wolności dla Francji, pokoju dla świata. Precz ze zbrojeniem Niemiec Zachodnich! – wołają mury Paryża. –Precz z protektorami hitlerowskich zbrodniarzy! Na paryskiej ulicy słowa Odra i Nysa znaczą to samo co u nas, znaczą: granica pokoju.

hide tab