O zjednoczenie i pokój

O zjednoczenie i pokój
Loading the player ...
Tytuł pełny: O zjednoczenie i pokój w Niemczech Zachodnich
Data wydania: 1951-10-03
Czas trwania: 01:12
opis filmu
O filmie

Posiedzenie Nadzwyczajnej Izby NRD. Przemawia Otto Grotewohl.

Komentarz: Jerzy Bossak
Montaż: Jan Rojewski
Numer tematu: 10
Osoba: Otto Grotewohl (premier NRD)
Zdarzenie: posiedzenie Nadzwyczajnej Izby NRD
Czas akcji: 1951
Miejsce akcji: Berlin
Wymiana zagraniczna: Nowosti Dnia (Now. D.), DEFA Augenzeuge
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:03:05Plansza: „ZE ŚWIATA”.
00:00:07:03Napis: „”O zjednoczenie i pokój N.R.D.”, w tle posiedzenie Nadzwyczajnej Izby Ludowej NRD.
00:00:19:17Przemawia Otto Grotewohl.
00:01:04:06Zebrani wsali biją brawo.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

W Berlinie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Izby Ludowej NRD. „Waszyngtońskie uchwały ministrów mocarstw zachodnich zmierzają do wskrzeszenia armii hitlerowskiej i przekształcenia Trizonii w bazę agresji” – oświadczył premier Grotewohl. Rząd NRD proponuje zwołanie ogólnoniemieckiej narady dla omówienia sprawy powszechnych, wolnych wyborów do zgromadzenia narodowego. Celem zgromadzenia będzie stworzenie zjednoczonych, wolnych, demokratycznych Niemiec. „Zwracam się w tej sprawie do władz Niemiec Zachodnich i do wszystkich, którzy pragną, by naród nasz kroczył drogą jedności i pokoju”.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę