W rocznicę Lenino

W rocznicę Lenino
Loading the player ...
Full title: W rocznicę Lenino. Rocznica bitwy pod Lenino przekazanie sztandaru I Dywzji WP. Dywizja im. Tadeusza Kościuszki. Defilada wojska na ulicach Warszawy
Release Date: 1950-10-04
Duration: 02:49
Subject Categories: wydarzenia polskie, wojsko
overview
About the film

Żołnierze składają przysięgę. Żołnierze niosą sztandar 1 WDP im. T. Kościuszki. Przejeżdżające czołgi. Maszerujący żołnierze. Drogowskaz „Smoleńsk, Moskwa, Mińsk, Demidow”. Strzelające armaty i katiusze. Atakujący żołnierze. Defilada wojskowa przed Bolesławem Bierutem. Kobiety rzucają kwiaty na czołgi.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Władysław Forbert
Subject Number: 1-3
Person: Bolesław Bierut (prezydent), Jakub Berman (wiceprezes Rady Ministrów), Wanda Wasilewska (działaczka komunistyczna), Konstanty Rokossowski (marszałek Polski oraz marszałek Związku Radzieckiego)
Object: 1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:12Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 41/50”.
00:00:19:20Napis: „W rocznicę Lenino”.
00:00:24:10Żołnierze stojący w szeregu z odkrytymi głowami.
00:00:33:00Przemawia Wanda Wasilewska.
00:00:36:04Oficerowie słuchający przemówienia.
00:00:39:14Oficer przemawia do stojących w szeregu żołnierzy.
00:00:43:19Żołnierze stojący na baczność. Przed nimi maszerują żołnierze trzymający sztandar 1 Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
00:00:55:00Defilada wojskowa.
00:00:58:14Czołgi podczas defilady.
00:01:06:09Drogowskaz z napisem rosyjskim „Na Smoleńsk”.
00:01:08:09Przejeżdżają wozy z działkami, czołgi. Wymarsz wojsk na front.
00:01:14:21Żołnierz dający znak ręką do wystrzału armat.
00:01:21:10Żołnierze krzyczący „ognia”, „agoń”.
00:01:23:16Wystrzały z armat.
00:01:29:21Wystrzały z katiusz.
00:01:35:01Plecy żołnierzy idących do ataku.
00:01:43:18Wybuchy pocisków.
00:02:01:00Defilada wojskowa.
00:02:16:19Bolesław Bierut, Rokossowski na trybunie.
00:02:20:20Przejazd armat, katiusz, czołgów.
00:02:41:13Kobieta rzucająca kwiaty w kierunku jadącego czołgu.
hide tab
reader text

Rocznica bitwy pod Lenino jest w tym roku po raz pierwszy obchodzona jako dzień Wojska Polskiego. Siedem lat temu z inicjatywy polskich patriotów, przy braterskiej pomocy Związku Radzieckiego, na ziemi radzieckiej zrodziła się 1 Dywizja Kościuszkowska. W ten sposób potwierdzone zostały czynem pamiętne słowa wielkiego Stalina: „Możecie być pewni, że Związek Radziecki uczyni wszystko, co jest w jego mocy, aby przyśpieszyć klęskę naszego wspólnego wroga – hitlerowskich Niemiec, umocnić przyjaźń polsko-radziecką i wszelkimi środkami przyczynić się do odbudowania silnej i niepodległej Polski”.
Znamy wszyscy te zdjęcia wykonane na polach Lenino. Tu przeszła swój chrzest bojowy 1 Dywizja im. Tadeusza Kościuszki. Lenino otwiera tę prostą, niezłomną drogę, na której znaczą się zwycięstwa okrzepłej w bojach 1 Dywizji 1 Armii, a później Wojska Polskiego, powstałego już w ojczyźnie wyzwalanej przez żołnierza radzieckiego. Warszawa, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Berlin. U boku żołnierza radzieckiego szedł drogą zwycięstw żołnierz polski. Wojsko Polskie krzepło w walce o niepodległość ludowej ojczyzny, o społeczne i narodowe wyzwolenie, o władzę ludu, o socjalizm.
Dziś Wojsko Polskie stoi na straży budownictwa socjalistycznego naszego kraju, na straży historycznych zwycięstw, o które walczyły i ginęły pokolenia polskich rewolucjonistów. U boku Armii Radzieckiej, wspólnie z armiami państw demokracji ludowej, Wojsko Polskie stoi na straży pokoju przed zakusami amerykańskich podżegaczy wojennych. W dniu Wojska Polskiego cały naród wyraża głębokie przywiązanie do swych żołnierzy. Wyrosłych z ludu i z ludem nierozerwalnie złączonych. Do wspaniałych tradycji wojska okrytego chwałą zwycięstw, przebytej drogi bojowej od Lenino do Berlina.

hide tab