Górnik Wincenty Pstrowski

Górnik Wincenty Pstrowski
Loading the player ...
Full title: Górnik Wincenty Pstrowski
Release Date: 1947-10-15
Duration: 00:45
Subject Categories: gospodarka, osobowość
overview
About the film

Wezwanie Pstrowskiego. Nagłówek w gazecie: „Do wyścigu pracy w kopalniach”. Wincenty Pstrowski w kopalni przy ścianie. Węgiel na taśmociągu. Tytuł z pierwszej strony „Trybuny Ludu”: „Tysiące przodowników pracy odpowiedziało na wezwanie tow. Pstrowskiego”.

Director of Photography: Henryk Makarewicz
Subject Number: 5
Person: Wincenty Pstrowski (górnik)
Object: Kopalnia Węgla Kamiennego „Jadwiga”
Event: rekordzista i bohater pracy górnik Pstrowski w kopalni
Time: 1947
Place: Zabrze
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Austria, Actualités Françaises, Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:04Wycinki z gazet z fotografią Pstrowskiego.
00:00:08:18Pstrowski przy świdrowaniu ściany węgla w kopalni.
00:00:25:01Bryły węgla.
00:00:32:19Pstrowski w kopalni.
00:00:37:18Gazety z fotografią Pstrowskiego.
hide tab
reader text

W Polsce Ludowej wzrastają zastępy nowych bohaterów – bohaterów odbudowy, bohaterów pracy. Górnik Wincenty Pstrowski, który osiągnął 280% wykonania normy, wezwał swych kolegów do współzawodnictwa. Pobić rekord Pstrowskiego rzecz niełatwa, a przecież wielu górników odpowiedziało na jego apel. Węgiel – czarne złoto. Więcej węgla to więcej dewiz, to więcej maszyn, to szybsza odbudowa kraju. „My, górnicy, wiemy, jakie znaczenie ma nasza praca – mówi Pstrowski. – Nasz wyścig przynosi korzyści krajowi, a robotnikom pozwala osiągnąć większe zarobki”.

hide tab