Szlakiem walk GL i AL

Szlakiem walk GL i AL
Loading the player ...
Full title: Szlakiem walk GL i AL
Release Date: 1947-11-26
Duration: 02:08
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Pochylony krzyż, drzewa, mogiły partyzanckie. Groby Wacławy Marek, Władysława Skrzypka. Widok na wieś Rzeczycę. Dom w Kraśniku - dawniej więzienie gestapo - miejsce sztabu partyzantki. Michał Iskra w rozmowie z Franciszkiem Winiarskim, Agnieszką Krakowską. Płyta na kopcu pod Kochanami.

Director of Photography: Olgierd Samucewicz
Subject Number: 3
Person: Agnieszka Krakowska (uczestniczka walk z Niemcami), Michał Rola-Żymierski (dowódca Armii Ludowej), Michał Iskra (szef sztabu brygady Gwardii Ludowej), Wacława Marek (działaczka KPP i KPZU), Władysław Skrzypek (kapitan AL), Franciszek Serafin (uczestnik walk z Niemcami), Franciszek Winiarski (uczestnik walk z Niemcami)
Object: płyta upamiętniająca bitwę pod Kochanami
Event: uroczystości upamiętniajace walki na lubelszczyźnie
Time: 1947
Place: Kraśnik, Trzydnik Górny, Rzeczyca, Kochany
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF), Nowosti Dnia (Now. D.), British Pathe (Pathe News)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:18Napis: Szlakiem walk G.L i A.L.", w tle zabudowania wiejskie.
00:00:12:07Pomnik powstańców z 1863 roku.
00:00:19:12Mogiły poległych partyzantów Gwardii Ludowej.
00:00:48:15Wejście do spółdzielni "Świt".
00:00:55:06Wykolejona lokomotywa.
00:01:01:18Byłe więzienie gestapo.
00:01:15:00Chata, miejsce sztabu partyzantki.
00:01:24:12Byli partyzanci rozmawiają.
00:01:47:16Płyta upamiętniająca miejsce zwycięstwa pod Kochanami.
hide tab
reader text

Wśród mokradeł i lasów Ziemi Lubelskiej we wsi Rzeczyca, obok mogił powstańców 63. roku, wyrosły w latach okupacji brzozowe krzyże.
To mogiły partyzantów Gwardii Ludowej. Grób Wacławy Marek, członka Polskiej Partii Robotniczej, kapitana Wojska Polskiego. Zginęła w walce z najeźdźcą hitlerowskim.
Mogiła Władysława Skrzypka dowódcy brygady Gwardii Ludowej.
Wieś Rzeczyca pierwsza na Lubelszczyźnie przystąpiła do walki z niemieckim okupantem. Tu w spółdzielni "Świt" mieścił się sztab oddziałów Gwardii Ludowej.
Po dziś dzień zachowały się w lasach kraśnickich ślady akcji bojowej Gwardzistów. Oto szczątki niemieckiego transportu wojskowego.
W tym domu w Kraśniku mieściło się więzienie Gestapo. Dziewiątego października czterdziestego trzeciego roku oddział im. Tadeusza Kościuszki uwolnił stąd wszystkich więźniów politycznych. Wioska Trzydnik Górny. W domu Franciszka Winiarskiego znajdował się sztab partyzancki. Bywał tu niejednokrotnie jako generał "Rola" - marszałek Żymierski. Michał Iskra był szefem sztabu Brygady Gwardii Ludowej obwodu Lubelskiego. Widzimy go w rozmowie z gospodarzem Franciszkiem Serafinem, uczestnikiem walk z Niemcami.
Wieś Kochany. Dnia 22. października 43. roku oddział Gwardii Ludowej imienia Bartosza Głowackiego stoczył tu zwycięską walkę z 5 000 niemieckich żołnierzy. Michał Iska wstąpił z nami do domu Agnieszki Krakowskiej, zwanej popularnie "partyzancką babką". Jej dom był bazą wypadkową gwardzistów. Tu zaopatrywali się w broń, odzież i żywność. W miejscu zwycięskiej bitwy pod Kochanami wznosi się dziś pamiątkowy kopiec. Cześć pamięci bohaterów walk o Wolność i Lud.

hide tab