Delegacja chłopów wróciła z ZSRR

Delegacja chłopów wróciła z ZSRR
Loading the player ...
Full title: Delegacja chłopów wróciła z ZSRR. Przyjazd chłopów z ZSRR. Chłopi u prezydenta. Chłopi z kieleckiego zwiedzają Spółdzienię Produkcyjną Wojnowo
Release Date: 1950-07-04
Duration: 03:34
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Pociąg wjeżdżający na peron. Powitanie wycieczki rolników powracających ze Związku Radzieckiego. Zebranie sprawozdawcze Rady Państwa. Przemówienie uczestniczki wycieczki. Bankiet po zebraniu. Zwiedzanie spółdzielni produkcyjnej w Wojnowie. Przedszkole.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Subject Number: 1-3
Person: Hilary Chełchowski (wicepremier), Bolesław Bierut (prezydent), Józef Cyrankiewicz (premier)
Event: powrót rolników z wycieczki do Związku Radzieckiego
Time: 1950
Place: Wojnów, Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Rumunia
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:03Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 28/50”.
00:00:18:01Napis: „Delegacja chłopów wróciła z ZSRR”, w tle pociąg wjeżdżający na peron.
00:00:43:06Wicepremier Hilary Chełchowski wita powracającą wycieczkę rolników.
00:00:56:02Mężczyzna pokazuje przywiezione kłosy zbóż.
00:01:15:13Zebranie sprawozdawcze w sali Rady Państwa.
00:01:21:06Prezydent Bierut i premier Cyrankiewicz w loży honorowej podczas zebrania.
00:01:26:16Przemawia uczestnik wycieczki.
00:01:29:09Zebrani w sali.
00:01:34:16Przemawia jedna z uczestniczek wycieczki.
00:01:48:02Goście z loży honorowej i pozostali zebrani oklaskują wystąpienie uczestniczki wycieczki.
00:01:58:10Uczestnicy wycieczki na bankiecie.
00:02:01:14Prezydent podczas rozmowy z uczestnikami wycieczki.
00:02:09:14Uczestnik wycieczki rozmawia z prezydentem i premierem.
00:02:22:21Delegacja rolników zwiedza spółdzielnię produkcyjną w Wojnowie.
00:02:26:19Goście oglądają maszyny rolnicze.
00:02:54:18Rolnicy oglądają kłosy zbóż.
00:03:07:10Uczestnicy delegacji zwiedzają przedszkole.
00:03:23:06Goście rozmawiają z dziećmi.
hide tab
reader text

Ze Związku Radzieckiego wróciła dwustutrzydziestoosobowa wycieczka chłopów polskich. Serdecznie witana na dworcu warszawskim przez przedstawicieli rządu, stronnictw politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych. W imieniu rządu powitał przybyłych wicepremier Hilary Chełchowski.
Chłopi przywieźli z wycieczki piękne okazy upraw kołchozowych, są one widocznym dowodem wspaniałych osiągnięć socjalistycznej gospodarki.
Przywitanie stało się entuzjastyczną manifestacją na cześć kołchoźników, na cześć przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, na cześć wielkiego Stalina.
Tegoż dnia odbyło się w sali Rady Państwa zebranie sprawozdawcze, na którym uczestnicy wycieczki opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu w kołchozach radzieckich. Prezydent Rzeczypospolitej przysłuchiwał się wypowiedziom.
Jedna z uczestniczek wycieczki oświadczyła: „Teraz, kiedy dowiedziałam się prawdy o Związku Radzieckim, będę wiedziała, co odpowiadać kułackim bredniom. Zwiedzając kołchozy, przekonałam się, że wieś polską można zbudować tylko poprzez gospodarkę zespołową”.
Po zebraniu prezydent podejmował uczestników tradycyjną lampką wina. „Ta wycieczka będzie najpiękniejszym wspomnieniem z mojego życia – powiedziała prezydentowi jedna z delegatek – musimy dążyć do tego, by u nas jak najprędzej zaczęły się takie syte, dobre, radosne czasy jak w Związku Radzieckim”.
Chłopi polscy wdzięczni są Związkowi Radzieckiemu za pomoc, naukę i gościnę. Chłopi polscy interesują się również osiągnięciami naszej spółdzielczości produkcyjnej. Spółdzielnię produkcyjną w Wojnowie zwiedzają chłopi z województwa kieleckiego, uczestnicy narady aktywu spółdzielczego w Poznaniu. Park maszynowy przygotowany do żniw, a stodoły czekają na plony. Chlubą żywego inwentarza spółdzielni jest zarodowy ogier wysokiej klasy. Ale największą dumą gospodarzy są spółdzielcze pola. Zboże dojrzewa tu o wiele piękniej niż na działkach indywidualnych. Jest to rezultat wczesnych siewów i maszynowej uprawy roli. Goście podziwiają wzorowe gospodarstwo.
Spółdzielcy wojnowscy pomyśleli również o przedszkolu. Dzieci czują się doskonale, mają tu wszystko, czego potrzeba – zabawki, dobre wyżywienie oraz troskliwą opiekę.
„I my również założymy spółdzielnię produkcyjną” – mówią niezrzeszeni chłopi z województwa kieleckiego.

hide tab