Narada naukowców i chłopów

Narada naukowców i chłopów – racjonalizatorów
Loading the player ...
Full title: Narada naukowców i chłopów – racjonalizatorów
Release Date: 1950-03-09
Duration: 01:16
Subject Categories: wieś
overview
About the film

Naukowcy i rolnicy w sali obrad. Plany zabudowań gospodarskich. Stacja doświadczalna.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek
Subject Number: 2
Event: narada chłopów i naukowców w sprawach rolnictwa
Time: 1950
Place: Poznań
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF), Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:12Napis: „NARADA NAUKOWCÓW i chłopów – racjonalizatorów", w tle zebrani w sali obrad.
00:00:05:20Zebrani siedzą przy stołach.
00:00:10:06Przemawia profesor Pietruszczyński.
00:00:16:10Przemawia rolnik Krystian Duda.
00:00:23:13Rolnicy rozmawiają z naukowcami.
00:00:40:06Architekt pokazuje plany zabudowań gospodarczych.
00:00:48:10Grupa ludzi przy stole laboratoryjnym.
00:00:54:00Naukowiec pokazuje rolnikom planszę z roślinami.
00:00:58:18Grupa ludzi przy doniczkach z sadzonkami.
hide tab
reader text

Pod hasłem „Ścisły związek nauki z praktyką przyspieszy budowę socjalizmu” odbyła się w Poznaniu pierwsza w Polsce narada uczonych i chłopów. „Nauka oderwana od życia nie spełnia swoich zadań” – powiedział profesor Pietruszczyński. „Wierzę – mówi średniorolny chłop Krystian Duda – że na naszej wsi coraz częściej spotkać będziemy profesorów wyższych uczelni”.
W przerwach chłopi i uczeni rozmawiają ze sobą jak starzy znajomi. Zofia Zacharska dyskutuje z profesorem Łaskowskim o płodozmianie Wiliamsa. Architekt przedstawia plany zabudowań gospodarczych. To interesuje wszystkich.
Po referatach i dyskusjach praktycy i teoretycy rolnictwa spotkali się raz jeszcze, tym razem w terenie. Skromny to teren, ogród w doniczce. Jesteśmy na stacji doświadczalnej. Narady dały wiele i chłopom, i uczonym. Uczeni dowiedzieli się o potrzebach chłopów. Chłopi przekonali się, że odtąd uczeni pomagać im będą w ich pracy.

hide tab