W trzydziestą drugą rocznicę

W trzydziestą drugą rocznicę
Loading the player ...
Full title: W trzydziestą drugą. Wystawa stalinowska w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Release Date: 1950-02-15
Duration: 01:19
Subject Categories: wojsko, muzea
overview
About the film

Młodzież zwiedza Muzeum Wojska Polskiego. Wojskowy objaśnia młodzieży szlak bojowy Armii Radzieckiej.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Michał Łucki
Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 3
Event: zwiedzanie wystawy w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Bułgaria, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:06Napis: „W TRZYDZIESTĄ DRUGĄ ROCZNICĘ”, w tle pomnik żołnierzy polskich i radzieckich na wystawie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
00:00:21:18Młodzież ogląda wystawę.
00:00:31:10Mapa z napisem: „Wyzwoleńcze boje Armii Radzieckiej”.
00:00:40:09Wojskowy objaśnia mapę zwiedzającym wystawę.
00:00:49:07Wojskowy wśród młodzieży przed mapą.
00:00:57:18Twarz zapatrzonej dziewczynki.
00:01:01:01Zdjęcie przedstawiające uzbrojenie armii radzieckiej.
00:01:06:06Zapatrzone dzieci.
00:01:15:19Wojskowy objaśnia fotografie zwiedzającej młodzieży.
hide tab
reader text

W przeddzień 32. rocznicy Armii Radzieckiej. Uczniowie warszawskich szkół zwiedzają Muzeum Wojska. Z wielką uwagą słuchają opowiadań o tym, jak Armia Radziecka wyzwalała Polskę. Od Stalingradu przez Kijów, Warszawę aż do Berlina – taki jest szlak ofensywy, która niosła narodom wolność. Ofensywy, którą zwycięsko poprowadził generalissimus Józef Stalin. Wspaniały sprzęt wojenny. Oręż, w który uzbroił swą armię wielomilionowy naród radziecki. Zwycięska Armia Radziecka, która w czasie wojny była natchnieniem i nadzieją ludów świata, dzisiaj stoi na straży wyzwolonej wolności i pokoju.

hide tab