Szpieg Robineau przed sadem

Szpieg Robineau przed sadem
Loading the player ...
Full title: Szpieg Robineau przed sadem
Release Date: 1950-02-15
Duration: 01:24
Subject Categories: prawo, wojsko
overview
About the film

Sala sądowa. Oskarżony André Robineau. Dziennikarze zagraniczni. Zeznania współoskarżonych.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Michał Łucki
Director of Photography: Mikołaj Sprudin
Subject Number: 4
Person: André Robineau (agent i organizator siatki szpiegowskiej francuskiego wywiadu)
Event: proces francuskich szpiegów w Szczecinie
Time: 1950
Place: Szczecin
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Bułgaria
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:09Napis: „Szpieg Robineau przed sadem”, w tle sala sadowa.
00:00:11:02Sędziowie wojskowi za stołem sędziowskim.
00:00:24:09André Robineau zeznaje przed sędziami.
00:00:43:22Dziennikarze zagraniczni na sali sądowej.
00:01:02:03Współoskarżeni: Gaston Drouet, Klimczak, Borkowski, Rachtan i Pielawski składają zeznania.
hide tab
reader text

Przed sądem wojskowym w Szczecinie stanął André Robineau, agent i organizator siatki szpiegowskiej francuskiego wywiadu na terenie Polski. Wraz z nim znaleźli się na ławie oskarżonych członkowie szpiegowskiej szajki – Francuz Drouet oraz zdrajcy narodu polskiego zwerbowani w służbę imperialistów.
André Robineau złożył zeznania obciążające nie tylko jego samego, ale także i francuską dyplomację w Polsce. Z zeznań jego wynika, że wyżsi urzędnicy ambasady francuskiej w Warszawie oraz konsulatu w Gdańsku i w Szczecinie na polecenie swego rządu pod pozorem służby dyplomatycznej uprawiali wywiad wojskowy, ekonomiczny i polityczny na użytek agresywnego Paktu Atlantyckiego. Zeznania Robineau wywołują sensację wśród korespondentów zagranicznych licznie przybyłych do Szczecina. Procesowi przysłuchują się dziennikarze francuscy, radzieccy i anglosascy.
Zeznają współoskarżeni: Gaston Drouet, urzędnik konsulatu francuskiego, oraz Klimczak, Borkowski, Rachtan, Pielawski – zdrajcy zwerbowania do służby w obcym wywiadzie. Szpiegów spotkała zasłużona kara.

hide tab