Złom na odbudowę!

Złom na odbudowę!
Loading the player ...
Full title: Zbiórka złomu na odbudowę, praca w hucie - cięcie czołgu
Release Date: 1946-11-20
Subject Categories: gospodarka, przemysł ciężki
overview
About the film

Cięcie wraków czołgów. Huta, spust surówki. Plac budowy.

Director of Photography: Henryk Makarewicz
Subject Number: 5
Event: zbiórka złomu na odbudowę, praca w hucie - cięcie czołgu
Time: 1946-11
Place: Ligota
Foreign Exchange: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Złom na odbudowę!".
00:00:11:03Rozbiórka wojskowego sprzętu zalegającego na pobojowiskach.
00:00:20:13Cięcie rozbitego czołgu.
00:00:24:07Drużyna robotnicza zbierająca złom.
00:00:36:03Budynki huty.
00:00:42:23Hutnik, praca w hucie.
00:00:45:00Wnętrze huty podczas pracy.
00:00:55:07Przetop stali.
00:00:58:06Hutnicy.
00:01:12:19Produkcja szyn kolejowych.
hide tab
reader text

W całym kraju rozpoczęła się wielka społeczna akcja zbiórki złomu. W zbiórce udział biorą organizacje społeczne i młodzież szkolna. Oto jedna z drużyn robotniczych zbiera obfity plon na pobojowisku w Ligocie na Śląsku. Warto obliczyć, ile maszyn rolniczych, szyn kolejowych i konstrukcji budowlanych wyprodukować można z porozbijanych czołgów, które zaśmiecają nasze drogi i pola.
Nasz przemysł metalurgiczny pracuje pełną parą. Trzyletni plan odbudowy gospodarczej przewiduje, że w roku 1949 będziemy produkować blisko dwa razy więcej stali niż obecnie. Oczywiście podstawowym warunkiem takiego rozwoju jest należyte zagospodarowanie Ziem Zachodnich, gdzie znajdują się ogromne fabryki metalurgiczne. Dlatego obowiązkiem każdego Polaka jest złożyć jak najszybciej daninę na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. Danina stanie się dowodem naszej politycznej dojrzałości i najlepszą odpowiedzią narodu polskiego zagranicznym protektorom Niemiec.

hide tab