Zobowiązania przedkongresowe we wsi Lisowo

Zobowiązania przedkongresowe we wsi Lisowo
Loading the player ...
Full title: Zobowiązania przedkongresowe robotników rolnych we wsi Lisowo
Release Date: 1948-12-16
Subject Categories: gospodarka
Tags: rolnictwo
overview
About the film

Robotnicy rolni przy młócce. Dziewczyna niesie kosz z ziarnem. Orka ugorów. Mężczyzna na traktorze.

Director of Photography: Mikołaj Sprudin
Subject Number: 7
Object: mechaniczna młockarnia, pługi
Event: orka ugorów w majątku państwowym
Time: 1948
Place: Lisowo
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:21Robotnicy rolni młócą zboże.
00:00:29:21Kobieta niesie kosz z plewami.
00:00:37:00Ważenie worków ze zbożem.
00:00:44:16Traktor orzący pole.
00:01:01:08Pług odrzuca skiby ziemi.
00:01:08:18Traktorzyści podczas pracy ornej.
hide tab
reader text

Robotnicy rolni Państwowych Nieruchomości Ziemskich postanowili w związku z kongresem przyspieszyć wykonanie planu tegorocznej młocki. Zadanie ułatwiają mechaniczne młockarnie. Młodzież z ochotą zabrała się do pracy. W majątku państwowym Lisowo obejmującym kilka wielkich zespolonych gospodarstw, robotnicy rolni zobowiązali się przed wyznaczonym terminem zlikwidować odłogi. W ciężkiej pracy rolnika pomocne są pługi ciągnięte przez traktory. Udział wsi w czynie przedkongresowym jest manifestacją nierozerwalnego sojuszu robotniczo-chłopskiego.

hide tab