Zobowiązania przedkongresowe we wsi Lisowo

Zobowiązania przedkongresowe we wsi Lisowo
Loading the player ...
Tytuł pełny: Zobowiązania przedkongresowe robotników rolnych we wsi Lisowo
Data wydania: 1948-12-16
Kategorie tematyczne: gospodarka
Tagi: rolnictwo
opis filmu
O filmie

Robotnicy rolni przy młócce. Dziewczyna niesie kosz z ziarnem. Orka ugorów. Mężczyzna na traktorze.

Numer tematu: 7
Obiekt: mechaniczna młockarnia, pługi
Zdarzenie: orka ugorów w majątku państwowym
Czas akcji: 1948
Miejsce akcji: Lisowo
Prawa: WFDIF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:21Robotnicy rolni młócą zboże.
00:00:29:21Kobieta niesie kosz z plewami.
00:00:37:00Ważenie worków ze zbożem.
00:00:44:16Traktor orzący pole.
00:01:01:08Pług odrzuca skiby ziemi.
00:01:08:18Traktorzyści podczas pracy ornej.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Robotnicy rolni Państwowych Nieruchomości Ziemskich postanowili w związku z kongresem przyspieszyć wykonanie planu tegorocznej młocki. Zadanie ułatwiają mechaniczne młockarnie. Młodzież z ochotą zabrała się do pracy. W majątku państwowym Lisowo obejmującym kilka wielkich zespolonych gospodarstw, robotnicy rolni zobowiązali się przed wyznaczonym terminem zlikwidować odłogi. W ciężkiej pracy rolnika pomocne są pługi ciągnięte przez traktory. Udział wsi w czynie przedkongresowym jest manifestacją nierozerwalnego sojuszu robotniczo-chłopskiego.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę