Warszawa oskarża

Warszawa oskarża
Loading the player ...
Full title: Warszawa oskarża. Proces Fischera
Release Date: 1946-12-31
Subject Categories: historia, prawo
overview
About the film

Sala rozpraw: skład sędziowski, ława oskarżonych.

Director of Photography: Władysław Forbert, Adolf Forbert
Subject Number: 8
Person: Ludwig Leist (SA-Oberführer, nazista, starosta Warszawy), Mieczysław Siewierski (prokurator Sądu Najwyższego), Telford Taylor (amerykański oskarżyciel w Trybunale do Ścigania Zbrodni Wojennych w Norymberdze), Jerzy Sawicki (prokurator Sądu Najwyższego), Max Daume (oficer hitlerowskiej policji i SS-Standartenführer), Josef Albert Meisinger (szef SD i Policji Bezpieczeństwa (Sipo) w Warszawie oraz SS-Standartenführer), Ludwig Fischer (gubernator dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa)
Object: Najwyższy Trybunał Narodowy
Event: proces zbrodniarzy wojennych w Warszawie
Time: 1947
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:20Napis: "Warszawa OSKARŻA", w tle zniszczone budynki Warszawy.
00:00:07:08Oskarżeni na sali sądowej.
00:00:20:14Sędziowie zajmują miejsca.
00:00:32:03Oskarżeni: Ludwik Fischer, Ludwik Leist, Józef Meisinger, Max Daume.
00:01:02:08Przemawiają prokuratorzy.
00:01:16:14Słuchacze na sali sądowej.
hide tab
reader text

W Warszawie odbywa się wielki proces przestępców hitlerowskich, drugi po poznańskim procesie Greisera. Na ławie oskarżonych zasiadło czterech katów Warszawy i byłych władców Generalnej Guberni. Sędziowie Najwyższego Trybunału Narodowego zajmują swe miejsca na sali rozpraw. Trybunałowi przewodniczy sędzia Gilsner. Oto oskarżeni: były gubernator Warszawy - Ludwig Fischer, inicjator getta i współtwórca Pruszkowa; Ludwig Leist - wysoki dygnitarz partyjny odpowiedzialny wespół z Fischerem za ruiny Warszawy; Josef Meisinger, który kierował zbrodniczą akcją gestapo i SS; Max Daume, również SS-owiec, odpowiedzialny za zbrodniczą masakrę Polaków w Wawrze. Przemówienia oskarżycielskie prokuratorów Siewierskiego i Sawickiego przyniosły miażdżące dowody winy czterech oskarżonych. Odpowiedzialni są oni za krwawy terror, publiczne egzekucje, likwidację getta oraz za katorgę Pruszkowa i zniszczenie Warszawy. Rozprawie przysłuchuje się amerykański prokurator Trybunału w Norymberdze generał Taylor.

hide tab