Przemówienie noworoczne premiera

Przemówienie noworoczne premiera
Loading the player ...
Full title: Przemówienie noworoczne premiera Osóbki-Morawskiego
Release Date: 1946-12-31
overview
About the film

Podsumowanie powojennych osiągnięć: w budownictwie, w budowie wizerunku Polski, w gospodarowaniu na Ziemiach Odzyskanych, służbie zdrowia i oświacie.

Director of Photography: Adolf Forbert, Władysław Forbert
Subject Number: 1
Person: Edward Osóbka-Morawski (premier)
Event: noworoczne oświadczenie premiera
Time: 1947
Place: Warszawa
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:12Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 1/47".
00:00:20:18Plansza: "Noworoczne oświadczenie OBYWATELA PREMIERA dla Polskiej Kroniki Filmowej".
00:00:31:19Premier przemawia.
hide tab
reader text

W obliczu nowego 1947 roku, pragnąłbym choć w paru słowach podsumować niektóre powojenne osiągnięcia nasze, które pozwalają nam z otuchą spoglądać w przyszłość. Dźwignęliśmy zniszczony przez wroga przemysł, budząc uznanie i podziw nie tylko wśród swoich, lecz i obcych. Na arenie międzynarodowej sytuacja państwa została ustabilizowana, a handel zagraniczny czyni postępy. Zawarliśmy umowy handlowe z 15 państwami i uzyskaliśmy kredyty towarowe z zagranicy w wysokości około 150 milionów dolarów. Specjalną opieką i troską otoczyliśmy Ziemie Odzyskane. Na ich terenie między innymi odbudowaliśmy i uruchomiliśmy przeszło 200 zniszczonych elektrowni, gazowni i innych zakładów użyteczności publicznych. Dzięki czemu tętnią ruchem i życiem martwe niedawno miasta. Plan zatrudnienia w przemyśle preliminowany na Ziemiach Odzyskanych na 15 tysięcy Polaków, został przekroczony o 60 tysięcy. Ziemie te zagospodarowujemy coraz wydatniej i zaludniamy coraz pełniej. W zakresie szpitalnictwa przekraczamy stan przedwojenny. Więcej również niż przed wojną mamy ośrodków zdrowia. Mamy 4 tysiące poradni i 600 stacji opieki nad matką i dzieckiem. W dziedzinie oświaty zrobiliśmy również wielki krok naprzód pomimo trudności spowodowanych zniszczeniami wojennymi i eksterminacyjną działalnością władz okupacyjnych. W szkolnictwie zawodowym przed wojną było szkół i kursów 1392, obecnie jest 2246. W szkolnictwie wyższym notujemy w porównaniu z rokiem 1938 znaczny wzrost liczby uczelni. Było ich 16, jest 29, a liczba studentów wzrosła z 38 tysięcy na 60 tysięcy. Są to osiągnięcia bardzo poważne, wiele mówiące nawet w tym krótkim i pobieżnym zestawieniu. Śmiało i z wiarą w jak najpomyślniejszą przyszłość narodu i państwa wkraczamy w nowy rok 1947.

hide tab