Otwarcie Muzeum Wielkopolskiego

Otwarcie Muzeum Wielkopolskiego
Loading the player ...
Full title: Otwarcie Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu (wystawa rewindykowanych dzieł sztuki)
Release Date: 1946-07-24
Duration: 00:51
Subject Categories: historia, kultura i sztuka, muzea
overview
About the film

Pracownicy muzeum rozpakowują skrzynie ze zwróconymi zbiorami. Renowacja dzieł. Wystawa.

Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 2
Object: Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu
Event: otwarcie Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu
Time: 1946-07
Place: Poznań
Foreign Exchange: Metro-News (M. Ns.) (Stany Zjednoczone), Actualités Françaises, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:16Gmach Muzeum Wielkopolskiego.
00:00:02:15Mężczyźni otwierają skrzynię.
00:00:07:04Ręce wyjmują ze skrzyni monstrancję.
00:00:10:02Trzej mężczyźni stoją przy otwartej skrzyni.
00:00:13:10Wyjmowanie obrazu.
00:00:17:18Wyjmowanie zbroi.
00:00:19:12Ogólny widok pracowni.
00:00:21:18Odnawianie rzeźb.
00:00:24:14Odnawianie.
00:00:28:04Mężczyzna pochylony nad mikroskopem.
00:00:32:10Trzej mężczyźni stoją przy obrazie.
00:00:35:00Zwiedzający wystawę stoją przed obrazami.
00:00:39:18Fragment sali Muzeum Wielkopolskiego, dwaj mężczyźni.
00:00:45:04Zbroja.
00:00:46:16Ogólny widok sali.
hide tab
reader text

Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu odzyskało cenne zbiory wywiezione przez Niemców w okresie ewakuacji miasta. Wiosną roku ubiegłego, zbiory te wraz ze zbiorami zrabowanymi w miastach rosyjskich odnalezione zostały przez wojska radzieckie na terenie Niemiec i przesłane do Leningradu.
Tu rozpoznano je i odesłano do Poznania. Muzeum zostało już doprowadzone do porządku i od kilku miesięcy znów jest dostępne dla publiczności.

hide tab