Apel poległych

Apel poległych
Loading the player ...
Full title: 9 maja - święto zwycięstwa. Apel poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
Release Date: 1946-05-22
Duration: 03:47
Subject Categories: społeczeństwo, wojsko
overview
About the film

Grób Nieznanego Żołnierza. Apel poległych. Złożenie urn z prochami poległych. Maszerujący żołnierze.

Subject Number: 1
Object: Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, plac Saski
Event: apel poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
Time: 1946-05-09
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:21Czołówka: "FILM POLSKI".
00:00:05:21Plansza: " LE 9 MAI PARADE DE LA VICTOIRE".
00:00:12:04Plansza: "Producteur: LES ACTUALITÉS POLONAISES Polska Kronika Filmowa".
00:00:20:00Grób Nieznanego Żołnierza wieczorem.
00:00:25:12Żołnierz stoi na warcie - ujęcie z boku.
00:00:28:01Znicz - zbliżenie.
00:00:30:15Na placu stoi orkiestra.
00:00:38:03Idą żołnierze z bagnetami na karabinach.
00:00:42:12Przechodzą żołnierze.
00:00:48:08Rzędem stoją oficerowie.
00:00:52:04Ujęcie z przodu ustawionych w rzędzie oficerów - panorama.
00:01:03:01Głowy ustawionych rzędem żołnierzy - ujęcie z boku.
00:01:05:00Sylwetki żołnierzy.
00:01:07:00Tablica marmurowa z napisem: "WOJSKO POLSKIE W WALCE Z FASZYZMEM I HITLERYZMEM - MADRYT 7/XI 1936 R. [...]".
00:01:15:04Wartownik na tle kolumn grobu.
00:01:18:13Sylwetki prezentujących broń żołnierzy
00:01:20:16Ogólny widok placu ze zniczem na pierwszym planie.
00:01:24:18Fragment placu w czasie uroczystości.
00:01:36:12Ogólny widok placu ze zniczem na pierwszym planie - panorama w bok.
00:01:46:06Do grobu idą szeregiem oficerowie.
00:02:00:00Żołnierz na warcie przed grobem.
00:02:12:21Tablica marmurowa z napisem: "WOJSKO POLSKIE W WALCE Z FASZYZMEM I HITLERYZMEM - NARWIK 28-31/V 1940 R. [...]".
00:02:21:13Fragment placu w czasie uroczystości.
00:02:34:06Warta honorowa przed grobem.
00:02:39:00Grób. Na pierwszym planie oficer salutuje szablą.
00:02:41:00Panorama na grób.
00:02:52:21Ogólny widok placu ze zniczem na pierwszym planie.
00:02:56:18Sylwetki marszałka i wyższych oficerów.
00:03:01:00Sylwetka żołnierza z werblem.
00:03:02:22Mężczyźni z pochodniami.
00:03:05:14Zbliżenie tablicy marmurowej z napisem: "WOJSKO POLSKIE W WALCE Z FASZYZMEM I HITLERYZMEM - ROTHENBURG, FORSOWANIE NYSY 16/IV 1945 R. [...]".
00:03:18:16Ogólny widok grobu i panorama na żołnierzy.
00:03:25:07Mężczyźni z pochodniami.
00:03:27:21Znicz - zbliżenie.
00:03:30:14Znicz i żołnierz przy grobie.
00:03:33:07Panorama z grobu na żołnierzy.
00:03:45:01Idą żołnierze.
hide tab
reader text

Warszawa w wigilię Święta Zwycięstwa... O zmierzchu na placu Saskim stolica uczciła żołnierzy, poległych na frontach walki o wolność. Pod łukiem Grobu Nieznanego Żołnierza złożono urny z prochami bohaterów ze wszystkich pól bitew, na których krwawił żołnierz polski. Od Madrytu i Gwadalahary [! Guadalajary] po Warszawę i Berlin. W zapadającym mroku odbył się dramatyczny apel poległych:
"Bohaterskim żołnierzom września broniącym do końca straconych placówek pod Kutnem i w Borach Tucholskich, na szańcach Warszawy, na Westerplatte i Helu - cześć i chwała.
[Żołnierze: cześć i chwała. Werbel].
Bohaterom partyzantom Gwardii Ludowej, którzy pierwsi podnieśli sztandar walki zbrojnej w kraju, nieugiętym bojownikom podziemia, żołnierzom Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej i wszystkich polskich organizacji zbrojnych, poległym w boju, zamęczonym w katowniach gestapo, straconym z wyroku okupanta, niezłomnym obrońcom warszawskiego getta, żołnierzom Żydowskiej Organizacji Bojowej, nieustraszonym powstańcom Warszawy, skazanym przez reakcyjne dowództwo na nierówną beznadziejną walkę z przeważającym wrogiem - cześć i chwała.
[Żołnierze: cześć i chwała. Werbel].
Strzelcom podhalańskiej brygady, poległym pod Narwikiem, lotnikom i marynarzom polskim, którzy znaleźli śmierć w obronie brytyjskich wybrzeży, mężnym Strzelcom Karpackim, obrońcom Tobruku, których krew wsiąkła w piaski libijskiej pustyni, bohaterskim zdobywcom Monte Cassino i Bolonii, Żołnierzom Dywizji Pancernej poległym pod Baleuse, Chambois.
Cześć i chwała.
[Chór: "cześć i chwała". Werbel].
Żołnierzom Dywizji Kościuszkowskiej poległym pod Lenino na bratniej ziemi białoruskiej, na najkrótszej drodze do Polski.
Żołnierzom Armii Polskiej w ZSRR, bohaterom spod Darnicy i Dorohuska, którzy zginęli u progu ojczyzny niosąc wolność krajowi - cześć i chwała.
[Chór: "cześć i chwała". Werbel].
Zwycięzcom znad Odry, kanału Hohenzollernów i Łaby, zdobywcom Berlina, którzy śmiercią swą okupili największy w dziejach naszych triumf nad odwiecznym wrogiem niemieckim - cześć i chwała.
[Chór: "cześć i chwała". Werbel].
Wszystkim, którzy demokratycznej Polsce swe życie złożyli w ofierze - cześć i chwała.
[Chór: "cześć i chwała". Werbel].

hide tab