Obrady aktywu

Obrady aktywu
Loading the player ...
Full title: Obrady aktywu. Narada Warszawskiego Aktywu Gospodarczego i Partyjnego. Narada aktywu partyjnego
Release Date: 1973-01-10
Date of Production: 1973-01-08
Subject Categories: polityka
overview
About the film

Relacja z krajowej narady aktywu partyjnego w Sali Kongresowej w Warszawie. Delegaci w kuluarach. Członkowie prezydium. Przemówienia Edwarda Gierka, Piotra Jaroszewicza i innych delegatów.

Director of Photography: Janusz Kuźniarski
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 2
Person: Edward Gierek (polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR), Piotr Jaroszewicz (polityk, działacz komunistyczny, premier PRL), Henryk Jabłoński (historyk, polityk, przewodniczący Rady Państwa, minister oświaty i szkolnictwa wyższego), Mieczysław Jagielski (ekonomista i polityk, wicepremier), Witold Dąbrowski (działacz partyjny, I sekretarz Komitetu Miasta i Powiatu w Siedlcach), Andrzej Kraterski (działacz partyjny, I sekretarz Komitetu Fabrycznego PZPR w FSO)
Object: Sala Kongresowa (PKiN)
Event: obrady aktywu partyjnego
Time: 1973
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Sequence description
00:00:00:00Napis: „OBRADY AKTYWU”. W tle aktywiści partyjni przed salą obrad.
00:00:03:15Aktywiści partyjni w kuluarach.
00:00:08:11Klaszczący członkowie prezydium, m.in. Piotr Jaroszewicz, Edward Gierek, Henryk Jabłoński, Mieczysław Jagielski.
00:00:15:18Uczestnicy obrad na widowni Sali Kongresowej.
00:00:23:16Przemawia Edward Gierek - po jego prawej Henryk Jabłoński, po lewej Piotr Jaroszewicz, w tle napis: „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. Widownia.
00:00:32:19Przemawia Piotr Jaroszewicz.
00:00:37:01Delegaci poszczególnych województw na sali - tabliczka z napisem „Woj. Olsztyńskie”.
00:00:44:09Przemawia Witold Dąbrowski.
00:00:46:11Przemawia Andrzej Kraterski.
00:00:48:06Aktywiści partyjni na widowni.
00:00:52:10Przemawia Edward Gierek. Widownia.
hide tab
reader text

W Sali Kongresowej w Warszawie odbyła się krajowa narada aktywu partyjnego i gospodarczego z udziałem najwyższych przedstawicieli partii i rządu, stronnictw politycznych i Frontu Jedności Narodu. Naradę otworzył i obradom przewodniczył Edward Gierek, witając ponad 2-tysięczną rzeszę działaczy z całego kraju. Premier Piotr Jaroszewicz przedstawił bilans rozwoju kraju w minionych dwóch latach i zadania które wykonać trzeba w roku bieżącym, kluczowym dla wyników całej pięciolatki. Liczni mówcy w dyskusji potwierdzili przykładami, że nowy program społeczno - gospodarczy wyzwolił olbrzymie zasoby energii, inicjatywy i zaufania w całym społeczeństwie.

hide tab