Towarzysz Edward Gierek

Towarzysz Edward Gierek
Loading the player ...
Full title: Towarzysz Edward Gierek. 60. rocznica urodzin Edwarda Gierka – życzenia
Release Date: 1973-01-10
Date of Production: 1973-01-06
Subject Categories: wydarzenia, polityka
overview
About the film

Okolicznościowe spotkanie w gmachu KC PZPR z okazji 60. urodzin Edwarda Gierka: jubilat i jego goście, składanie życzeń. Migawki z wizyt Gierka u stoczniowców, górników, hutników, na budowie, na plantacji kukurydzy. Edward Gierek wśród młodzieży harcerskiej.

Director of Photography: Sławomir Sławkowski
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 1
Person: Edward Gierek (polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR), Zdzisław Grudzień (polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego (Katowice), członek KC PZPR), Piotr Jaroszewicz (polityk, działacz komunistyczny, premier PRL), Waldemar Chuchro (górnik, przodownik pracy, pracownik kopalni „Sosnowiec”)
Object: gmach KC PZPR
Event: 60. urodziny Edwarda Gierka
Time: 1973
Place: Warszawa, Polska
Rights: WFDiF
Sound: mono
Sequence description
00:00:00:00Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 2/73 Wydanie A”.
00:00:18:01Napis: „TOWARZYSZ EDWARD GIEREK”. W tle Edward Gierek i jego goście.
00:00:21:00Gmach KC PZPR: Edward Gierek wśród urodzinowych gości (wśród nich kobieta w stroju ludowym). Oklaski zgromadzonych.
00:00:26:02Górnik Waldemar Chuchro składa życzenia jubilatowi.
00:00:30:20Edward Gierek dziękuje gościom.
00:00:35:18Edward Gierek z wizytą w stoczni - uściski rąk ze stoczniowcami, wymiana pocałunków z pracownicą w chustce.
00:00:48:23Edward Gierek wśród odświętnie ubranych górników i za pulpitem sterowni kopalnianej wieży wyciągowej.
00:00:54:18Uroczystość barbórkowa - klaszczący górnicy. Gierek w rozmowie z górnikami, za nim Zdzisław Grudzień.
00:00:58:08Edward Gierek Gierek w towarzystwie Piotra Jaroszewicza podczas inspekcji w hali przemysłowej i w bezpośredniej rozmowie z hutnikami.
00:01:04:20Edward Gierek na budowie. Rozmowa z robotnikiem - obok dziennikarz z mikrofonem.
00:01:11:13Gierek na budowie osiedla mieszkaniowego. Wizytacja budowanych mieszkań.
00:01:22:13Edward Gierek z wizytą u rolników na plantacji kukurydzy.
00:01:30:15Edward Gierek wśród harcerzy. Rozmowy z młodzieżą.
hide tab
reader text

Edward Gierek ukończył 60 lat. Życzenia urodzinowe złożyła mu w tym dniu niewielka liczebnie delegacja ludzi pracy, ale tysiące szczerych, najserdeczniejszych życzeń napłynęło z całej Polski i z zagranicy. Liczne spotkania Edwarda Gierka z załogami, stały się dobrym zwyczajem – wszędzie witany jest jak ktoś najbliższy. Pierwszy sekretarz KC odnosi się z szacunkiem i zaufaniem do opinii społecznej – społeczeństwo odwzajemnia się tym samym. Towarzysz Gierek ceni sobie ten kapitał, podkreśla to na każdym kroku. Od innych wymaga tego, czego od siebie: rzetelnej pracy, ofiarności, spojrzenia w przyszłość i troski o nasz dzień dzisiejszy. Od dwóch lat pod jego kierownictwem partia realizuje taki właśnie program poprawy bytu i unowocześnienia kraju. Socjalistycznej Polski, to znaczy sprawiedliwie dzielącej wspólne plony, dostatniej, oświeconej. Solenizantowi życzymy zdrowia, sił i spełnienia życzeń – naszych wspólnych.

hide tab
comment
komentarz eksperta

Edward Gierek był I sekretarzem innym niż poprzedzający go Bierut i Gomułka: legitymował się doświadczeniem górnika, miał osiągnięcia jako administrator przemysłowego Śląska, od początku sprawowania władzy nie unikał kontaktów ze społeczeństwem. Oprócz autentycznej charyzmy troskliwego gospodarza, który chętnie odwiedza robotników, wizytuje budowy i troszczy się o obywateli wysłuchując ich w nieformalnych rozmowach, umiejętnie wykorzystywał możliwości, jakie daje kreowanie wizerunku w mediach. W relacjach filmowych i telewizyjnych pojawiał się często wśród ludzi, z którymi miał autentyczny i bezpośredni kontakt, a odbywane przez niego „gospodarskie wizyty” i pogawędki w otoczeniu radosnych słuchaczy, na stałe weszły do dziennikarskich form gatunkowych dekady. Relacja z 60. urodzin była konsekwentnym budowaniem wizerunku: zamiast uroczystości – migawki z codziennych obowiązków. W pierwszej połowie dekady całe społeczeństwo rzeczywiście obdarzało partyjnego przywódcę kapitałem zaufania, odczuwając szybki wzrost jakości życia, rozbudzając w sobie aspiracje konsumpcyjne, a autorstwo zmian – dokonywanych w oparciu o zaciągnięte za granicą kredyty – przypisując właśnie Gierkowi. Kiedy kilka lat później fatalnie zarządzana gospodarka pogrążyła się w kryzysie, sympatii już nie było. Odsunięty od władzy w 1980 roku, ostatnie 20 lat życia spędził w Ustroniu, żyjąc z górniczej emerytury wypracowanej jeszcze przed wojną we Francji. Podobnie jak z innymi przywódcami Polski Ludowej, historia nie obeszła się z nim łaskawie, czemu dał wyraz w dokumentalnym filmie Grażyny Ogrodowskiej i Leszka Furmana „Edward Gierek. »Nikt mnie już o nic nie pytał«” (2003). (Marek Kosma Cieśliński)

hide tab