Praga. Konferencja Doradczego Komitetu Politycznego

Praga. Konferencja Doradczego Komitetu Politycznego
Loading the player ...
Full title: Ze świata. Czechosłowacja. Praga. Konferencja Doradczego Komitetu Politycznego
Release Date: 1956-02-08
Date of Production: 1956-01-27, 1956-01-28
Duration: 0:01:09
Subject Categories: polityka
overview
About the film

Ruch uliczny w Pradze. Obrady delegacji państw Układu Warszawskiego. Podpisanie deklaracji.

Sound Effects: Stefan Zawarski
Subject Number: 12
Person: Walter Ulbricht (wicepremier NRD), Willi Stoph (minister obrony NRD), Józef Cyrankiewicz (premier Polski), Konstanty Rokossowski (marszałek Polski), Wiaczesław Mołotow (minister spraw zagranicznych ZSRR), Gieorgij Żukow (marszałek, minister obrony ZSRR)
Time: 1956-01-27, 1956-01-28
Place: Praga
Foreign Exchange: materiał zagraniczny
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Napis: Ze świata
00:00:05:11Napis: „Praga”. W tle miasto Praga w Czechosłowacji.
00:00:06:22Ruch uliczny w Pradze.
00:00:12:20Mołotow i Żukow witają się z delegacjami ośmiu państw.
00:00:20:05Obrady delegacji.
00:00:42:20Podpisanie deklaracji.
00:00:50:00Deklarację podpisuje delegacja NRD: wicepremier Walter Ulbricht i minister obrony Willi Stoph.
00:00:54:13Delegacja Polski: premier Józef Cyrankiewicz i marszałek Konstanty Rokossowski.
00:00:58:22Delegacja ZSRR: minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i marszałek Gieorgij Żukow.
00:01:03:08Delegacja CSRS podpisuje deklarację.
hide tab
reader text

W stolicy Czechosłowacji, Pradze, odbyła się ostatnio doniosła konferencja. Zebrał się tutaj Doradczy Komitet Polityczny powołany przez osiem państw, które uczestniczyły w Konferencji Warszawskiej. Obrady odbywały się w sali praskiego zamku Czernin. Po dwudniowych obradach uczestnicy podpisali deklarację, w której wyrażają gotowość rozpatrzenia wraz z innymi państwami sprawy bezpieczeństwa Europy i sprawy rozbrojenia. Podpisuje układ delegacja NRD, wicepremier Ulbricht i Minister Obrony Narodowej Stoph. Przedstawiciele Polski: premier Cyrankiewicz i marszałek Rokossowski. Przedstawiciele Związku Radzieckiego: minister Mołotow i marszałek Żukow. Jako ostatni położyli podpisy gospodarze konferencji, delegaci czechosłowaccy.

hide tab