Z procesu biskupa Kaczmarka

Z procesu biskupa Kaczmarka
Loading the player ...
Tytuł pełny: Z procesu biskupa Kaczmarka. Proces biskupa Kaczmarka
Data wydania: 1953-09-30
Czas trwania: 04:02
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie
opis filmu
O filmie

Ława oskarżonych. Zeznania świadków. Przemawia ksiądz Kotula. Przemawia ksiądz Czuja. Przemawia prokurator Zarakowski. Sędzia odczytuje wyrok. Zakonnica Niklewska wychodzi z sądu.

Komentarz: Jerzy Szelubski
Numer tematu: 3-5
Osoba: Stanisław Zarakowski (naczelny prokurator wojskowy), Jan Czuj (ksiądz), Grajner (ksiądz), Konstanty Skrzyński (dyplomata), Waleria Niklewska (siostra zakonna), Tadeusz Chromecki (podczas okupacji naczelnik Wydziału Politycznego Sekcji Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu RP na Kraj), Czesław Kaczmarek (biskup diecezji kieleckiej), Kazimierz Kotula (ksiądz), Józef Szelchauz (adwokat)
Zdarzenie: proces biskupa Czesława Kaczmarka
Czas akcji: 1953
Miejsce akcji: Warszawa
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:18Napis: "Z procesu biskupa Kaczmarka". W tle ludzie zgromadzeni w sali sądowej.
00:00:06:12Stół sędziowski.
00:00:12:20Ława oskarżonych.
00:00:17:15Zeznają świadkowie Chromecki, Szelchauz, Skrzyński, ksiądz Grajner.
00:01:33:11Zeznaje ksiądz Kotula: "Za żadną cenę tych ziem nie odda, bo to są ziemie nasze stare, polskie, ziemie piastowskie (...)".
00:02:15:14Zeznaje ksiądz Czuja: "I nie mam roszczeń ani nie chcę przesadzać, jeśli powiem, że całe społeczeństwo katolickie odcina się od politycznej działalności księdza biskupa Kaczmarka (...)".
00:02:34:02Przemawia prokurator Zarakowski: "Proces ten z niezwykłą jasnością rozgraniczył działalność duchowną, kościelną, duszpasterską i działalność wrogą narodowi i państwu (...)".
00:03:21:12Sędzia odczytuje wyrok.
00:03:52:17Zakonnica Niklewska wychodzi z budynku sądu.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Zeznania świadków w procesie antypaństwowego i antyludowego ośrodka agentów Watykanu w Polsce przyniosły dalsze miażdżące dowody antynarodowej działalności biskupa Kaczmarka i jego wspólników. Doradca polityczny Kaczmarka Chromecki, sanacyjny dyplomata, wyjaśnił szczegóły swej współpracy wywiadowczej z oskarżonym. Fakty potwierdzające antypolski charakter polityki Watykanu, realizowanej przez reakcyjny odłam hierarchii kościelnej, przytoczył Szelchauz, były adwokat Najwyższego Trybunału Papieskiego, tak zwanej Roty Rzymskiej. Fakt współpracy Kaczmarka z hitlerowcami potwierdził świadek Skrzyński, jeden z prowodyrów Stronnictwa Narodowego w czasach okupacji. Ksiądz Grajner zeznał, że przekazywał za pośrednictwem Kaczmarka tajne sprawozdania dla zagranicy. Głębokie wrażenie wywarły zeznania księży reprezentujących patriotyczne, związane z narodem duchowieństwo katolickie, które wbrew instrukcjom Watykanu pomaga w umacnianiu polskości naszych Ziem Zachodnich i realizuje politykę porozumienia między Kościołem a państwem. Mówi ksiądz doktór Kotula, członek kapituły wrocławskiej. A oto mocne słowa księdza profesora Czuja, dziekana Wydziału Teologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drogę zdrady i bankructwa moralnego oskarżonych nakreślił w swym przemówieniu prokurator pułkownik Zarakowski. Wyrok, który zapadł, zgodny jest z poczuciem sprawiedliwości milionów uczciwych Polaków, całego naszego narodu. Uznając, że oskarżeni uczynili wysiłek, by zrozumieć ogrom szkód, jakie działalność ich wyrządziła państwu, narodowi i samemu Kościołowi, sąd skazał Czesława Kaczmarka na 12 lat więzienia, jego wspólników na kary od lat pięciu do dziesięciu. W stosunku do oskarżonej Niklewskiej, która była narzędziem w ręku swych przełożonych, zastosowano zawieszenie kary. Bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku Niklewska została zwolniona.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę