Naród wymierza sprawiedliwość

Naród wymierza sprawiedliwość
Loading the player ...
Tytuł pełny: Naród wymierza sprawiedliwość
Data wydania: 1944
Kategorie tematyczne: wydarzenia polskie, prawo
Tagi: sąd, proces
opis filmu
O filmie

Budynek sądu w Lublinie. Tablica "Specjalny Sąd Karny". Sala rozpraw. Akta prokuratora. Przewodniczący sądu. Zeznania świadków. Prokurator.

Redakcja: Jerzy Bossak
Zdjęcia: Adolf Forbert
Numer tematu: 3
Zdarzenie: proces sądowy
Czas akcji: 1944
Miejsce akcji: Lublin
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
Opis sekwencji
00:00:01:02Plansza: "NARÓD WYMIERZA SPRAWIEDLIWOŚĆ".
00:00:07:00Tablica z napisem: "SPECJALNY SĄD KARNY".
00:00:10:00Sala rozpraw - stół sędziowski, na nim krzyż, sędzia zajmuje miejsce.
00:00:14:03Sędzia czyta akt oskarżenia.
00:00:18:02Publiczność na sali, w tłumie oskarżony.
00:00:23:04Akta sprawy.
00:00:30:12Publiczność na sali rozpraw.
00:00:34:19Sędzia czyta akt oskarżenia.
00:01:18:14Oskarżony Musielski zeznaje, stojąc przed mikrofonem.
00:01:22:00Zeznaje świadek Jankowska.
00:01:27:08Zeznaje świadek Stankiewicz.
00:01:33:06Panorama po sali sądowej.
00:01:40:14Prokurator Sawicki.
00:01:45:12Prokurator Sawicki przemawia.
00:02:38:15Panorama sali sądowej.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Dekretem polskiej władzy państwowej stworzono na wyzwolonym obszarze Rzeczypospolitej Specjalny Sąd Karny, w którego kompetencje wchodzą sprawy o zdrady narodu polskiego. Przed sądem stanęli renegaci, którzy nie tylko wyrzekli się polskości, ale postępowaniem swym czynnie pomagali Niemcom w ich zbrodniach. Podajemy fragmenty z rozprawy przeciwko folksdojczowi Musielskiemu, który jako kierownik niemieckiego obozu pracy znęcał się nad obywatelami polskimi. Oskarżony Musielski. Świadek Jankowska opowiedziała, jak bił on Polaków po twarzy, kopał i groził Majdankiem. Świadek Stankiewicz stwierdził, że Musielski przewyższył swym okrucieństwem poprzednich kierowników obozu, Niemców. Prokurator, doktor Sawicki, zażądał dla oskarżonego kary śmierci. Po naradzie sąd skazał Musielskiego na karę śmierci przez powieszenie.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę